Nestandardní měnová politika se dá poznat

Nestandardní měnová politika – neboli nekonvenční měnová politika – je nástroj používaný centrální bankou nebo jinou měnovou autoritou, který není v souladu s tradičními opatřeními. Nestandardní opatření nespadají do rámce tradičních způsobů, které centrální banky a jiné měnové orgány používají v době hlubokých ekonomických potíží. Během těchto časů se většina standardních nebo konvenčních metod stává neúčinnou.

Jaká je standardní měnová politika?

Naopak standardní – nebo tradiční – měnová politika používaná centrálními bankami zahrnuje operace na volném trhu pro nákup a prodej vládních cenných papírů, stanovení jednodenní cílové úrokové sazby, stanovení požadavků na bankovní rezervy a signalizační záměry pro veřejnost.

Druhy nestandardní měnové politiky

  • Během recese může centrální banka nakupovat další cenné papíry na otevřeném trhu mimo státní dluhopisy. Tento proces se nazývá kvantitativní uvolňování (QE) a uvažuje se, když jsou krátkodobé úrokové sazby na nule nebo blízko této hodnoty. Snižuje úrokové sazby a zároveň zvyšuje peněžní zásobu. Finanční instituce jsou poté zatopeny kapitálem na podporu půjček a likvidity. Během této doby se netisknou žádné nové peníze.
  • Vlády mohou také nakupovat dlouhodobé dluhopisy a zároveň prodávat dlouhodobý dluh, aby pomohly ovlivnit výnosovou křivku. Tento proces se snaží podpořit trhy s bydlením, které jsou financovány dlouhodobým hypotečním dluhem.
  • Vlády mohou také signalizovat svůj záměr udržet nízké úrokové sazby po delší dobu, aby se zvýšila důvěra spotřebitelů.
  • Banka může také použít zápornou úrokovou politiku. Vkladatelé místo toho, aby jim byly vypláceny úroky za jejich vklady, nakonec platí, že drží vklady.

Problémy s nestandardní měnovou politikou

Nestandardní měnová politika může mít negativní dopad na ekonomiku. Pokud centrální banky implementují QE a zvyšují peněžní zásoby příliš rychle, může to vést k inflaci. K tomu může dojít, pokud je v systému příliš mnoho peněz, ale je k dispozici pouze určité množství zboží. Zavádění politiky negativních úrokových sazeb může být také problematické v tom, že může potrestat lidi, kteří šetří tím, že je nutí platit za své vklady.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.