Neodklizený sníh: Čím dál větší nebezpečí pro majitele nemovitostí

Sníh

Zima s sebou přináší nejen malebnou sněhovou krajinu, ale také výzvu pro majitele nemovitostí. Při pohledu na pokryté sněhem ulice a domy je snadné přehlédnout potenciální nebezpečí, které může tento idylický obraz skrývat. Pro majitele budov a správce nemovitostí představuje sníh nejen estetický prvek, ale i zdroj velké zodpovědnosti.

Rizika nahromaděného sněhu a ledu

Sníh, který se během zimy usazuje na střechách, může způsobit nemálo problémů. Pokud se náhle přemění, může ohrozit nejen chodce, ale i vozidla. Proto hrozba padajících rampouchů vyžaduje neustálou pozornost a adekvátní reakci ze strany majitelů nemovitostí.

Největším nebezpečím jsou právě rampouchy a zmrzlé sněhové vrstvy, které mohou mít značnou hmotnost. Jejich pád z výšky může způsobit značné škody na majetku a vážně ohrozit zdraví lidí. V tomto kontextu se bezpečnostní opatření nemohou brát na lehkou váhu.

„Majitel pak musí zajistit bezpečnost svého objektu, aby případné masy sněhu padající ze střechy domu nezpůsobily škodu na majetku nebo zdraví. Největším rizikem pak jsou rampouchy a zmrzlé sněhové plochy, které mohou vážit i desítky kilogramů,“ říká Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.

Zodpovědnost za bezpečnost

Hlavní zodpovědnost za zabezpečení střech a dalších částí budov, ze kterých může padat sníh nebo led, spočívá na majiteli nemovitosti nebo jejím správci. Přehlížení této zodpovědnosti může vést k vážným právním a finančním promlémům. V případě, že by mělo dojít k úrazu nebo poškození majetku, může být majitel nemovitosti postaven před soud.

Tato povinnost zahrnuje nejen pravidelnou kontrolu střech, ale také přijetí vhodných opatření, jako je pravidelné odstraňování sněhu a ledu. Nedodržení těchto závazků může mít fatální následky, a proto je důležité jim věnovat patřičnou pozornost.

„To se děje, ale v našich městských podmínkách pouze výjimečně. V případech rozsáhlé kalamity, kdy nejenže hrozí velké nebezpečí, ale je i riskantní jakýkoli neprofesionální zásah. V takovém případě zasahují i hasiči a při opravdu extrémní kalamitě může zasahovat i armáda,“ doplňuje Jan Dzúr.

Úklid chodníků

Co se týče úklidu chodníků, rozdělení odpovědnosti mezi obec a majitele nemovitostí může být komplikované. Zatímco obce mají povinnost zajistit bezpečnost na chodnících, které jsou součástí komunikační sítě města nebo obce, majitelé nemovitostí nesou zodpovědnost za chodníky, které přímo sousedí s jejich majetkem.

Tato odpovědnost je důležitá zejména v případech, kdy chodníky vedou k soukromým domům nebo institucím. V těchto případech je klíčové, aby majitelé nemovitostí zajistili, že chodníky jsou bezpečné a neklouzavé, aby se předešlo potenciálním úrazům.

Jak postupovat v případě vzniku škody

V případě, že dojde k poškození majetku nebo zranění padajícím sněhem nebo ledem, je důležité dodržet určitý postup. Nejprve je důležité vše zdokumentovat, zaznamenat čas události a pokud možno zajistit svědky. V případě vážnějších škod je doporučeno přivolat policii a škodu ihned nahlásit pojišťovně.

Tento postup je klíčový pro zajištění náhrady škody a je také důležitým důkazem v případných právních sporech.

Zdroje info: Autor, sociální síť X, karcher.cz

Náhledové foto: Kärcher