Německé plány na ukončení závislosti na Rusku

německo

Závislost Německa a řady dalších evropských států na zemním plynu, ropě a některých dalších surovinách byla dlouho označována za velmi rizikovou. Teprve brutální ruský útok na Ukrajinu ale naplno vyjevil, jak moc Evropu omezuje a svazuje jí ruce v geopolitických jednáních. Důsledek je zřejmý: snaha o to se co nejrychleji této zátěže zbavit. Své plány nyní představilo Německo, ekonomicky nejsilnější evropský stát.

Uhlí a ropa

Německo dováží z Ruska asi polovinu své spotřeby uhlí a 35 procent ropy. U těchto dvou komodit ale nebude problém dojednat dodávky z jiných zemí. Německo v tomto směru ve skutečnosti začalo okamžitě podnikat příslušné kroky.

U uhlí sníží Německo podíl dovozu uhlí z Ruska na celé své spotřebě z 50 na 25 procent v řádu několika týdnů, zcela se jej potom zbaví do podzimu. U ropy bude tempo nahrazování ruských dodávek podobné, v létě by mělo být ze 35 procent necelých dvacet a do konce roku by se bez ní mělo Německo obejít úplně.

Zatímco ale náhrada ropy a uhlí nebude představovat pro Německo zásadní problém a je možné provést jí rychle, trochu jiná situace je u zemního plynu.

větrník

Foto: Pixabay

Německo a ruský plyn

Náhrada ruského plynu je pro Německo obtížnější hned z několika důvodů. Jednak tvoří import z Ruska 55 procent německé spotřeby, současně je potom tato strategická surovina v centru německé strategie přechodu na zelené zdroje energie, a navíc nemá Německo vybudovanou dostatečnou infrastrukturu na distribuci zkapalněného zemního plynu dopravovaného tankery po moři.

Německo nicméně hodná do ukončení své závislosti investovat velké prostředky tak, aby mohlo dát ruskému plynu sbohem ještě před koncem roku 2024. Bude to znamenat výstavbu velkých terminálů na zkapalněný plyn v německých přístavech, stejně jako urychlení výstavby solárních a větrných elektráren, i urychlení vývoje energetického využití vodíku a stavby příslušné infrastruktury.

Ačkoliv je tedy Německo v současné době kritizováno za málo agresivní přístup k putinovskému Rusku, v dlouhodobějším horizontu zasadí ruské ekonomice významnou ránu.

Zdroje informací: https://www.novinky.cz/valka-na-ukrajine/clanek/nemecko-se-letos-zbavi-zavislosti-na-ruskem-uhli-a-mozna-rope-uvedl-ministr-40391678

https://www.wsj.com/livecoverage/russia-ukraine-latest-news-2022-03-04/card/germany-goes-ahead-with-first-lng-terminal-to-cut-dependence-on-russian-gas-EfKaIozflVs7b1lXX6fY

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.