Nároky zaměstnance po návratu z rodičovské

Dítě

Dnes si rozebereme situaci, kdy se rodič vrací do zaměstnání po rodičovské dovolené. Má některá práva a nároky, kterým musí zaměstnavatel dostát. Jde zejména o jeho pracovní pozici a zařazení na pracovišti. Pojďme tedy na to!

Výpověď během rodičovské

Pokud zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou, platí obecné pravidlo, že zaměstnavatel mu dle zákoníku práce nemůže dát výpověď. Platí však některé výjimky. Jde například o výpověď z důvodu, kvůli kterému lze okamžitě zrušit pracovní poměr. V tomto případě lze dát výpověď také zaměstnanci na rodičovské. Obecně je však rodičovská dovolená ochrannou dobou a výpověď nepřipadá v úvahu.

Návrat do práce po rodičovské

Po skončení rodičovské dovolené se zaměstnanec vrací do původního zaměstnání. Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který se takto vrací, pracovní místo držet. Může za něj najít náhradu, to však nic nemění na tom, že po návratu mu musí určit pracovní místo tak, aby odpovídalo pracovní smlouvě, respektive v ní obsaženém druhu práce. Nemusí mu však nabídnout stejnou pracovní pozici či konkrétní místo, stačí když bude odpovídat pracovní smlouvě.

Když pro vás zaměstnavatel nemá místo

Pokud se vrátíte, avšak zaměstnavatel pro vás nemá místo, obecně je to jeho chyba a jde o překážku, která je na jeho straně. V takovém případě může zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřít dohodu o změně pracovního poměru. Nejčastěji půjde o zkrácení pracovní doby nebo změně druhu práce. Poté je zaměstnanci určena pozice, která je s tímto v souladu. Pokud však není uzavřena výše popsaná dohoda, kdy je potřeba souhlasu obou stran, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží za tuto dobu, kdy zaměstnavatel není schopen přiřazovat zaměstnanci práci, náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel může dát výpověď jen ze zákonných důvodů, tím však není tato popsaná situace. Překážka tedy odpadne až je zaměstnavatel s to přiřazovat zaměstnanci práci. Do této doby trvá překážka a nárok na náhradu mzdy.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/ukonceni-pomeru-po-rodicovske-dovolene, https://www.aperio.cz/clanky/navrat-do-zamestnani-po-materske-rodicovske-dovolene

Náhledové foto – Pixabay