Nároky při práci ve státní svátek

Práce

Pracujete často, když je státní svátek? Při takové práci máte nárok na mnoho věcí. Náhradní volno nebo příplatek. Dnes se podíváme, co na práci přes státní svátek říká zákoník práce. Zaměříme se tedy na co má pracovník v zaměstnání nárok. Pojďme na to!

Náhradní volno, až pak příplatek

Ze zákona má zaměstnanec nárok na to, aby mu zaměstnavatel udělil náhradní volno za den odpracovaný ve státní svátek. Pokud tak zaměstnavatel neučiní do 3 měsíců od státního svátku, má zaměstnanec nárok na příplatek za tuto práci. Velmi častou praxí však je, že se již na začátku, dohodnou obě strany v pracovní smlouvě, že se zaměstnanec spokojí s příplatkem. Nebude mít tedy nárok na volno, ale ihned mu bude poskytnut příplatek. Musí se na tom však dohodnout obě strany.

Kolik činí příplatek?

Kolik vlastně dělá tento příplatek? zákoník práce hovoří o minimálně 100 % průměrného denního platu nebo mzdy. Maximum není stanoveno. Vždy tedy rozhoduje pracovní smlouva. Není-li tam výše ustanovena, bere se za to, že platí zákonná úprava. Znamená to tedy, že máte-li například hodinovou mzdu stanovenou ve výši 100 Kč, pak přes svátek děláte za 200 Kč za hodinu. Za den státního svátku si tak přijdete na dvojnásobek.

Státní svátek v pracovní den

Co když ale ve státní svátek nepracujete? Využíváte tedy volno, které je dané zákonem a nejste v práci. I přes to vám však náleží příplatek. Samozřejmě v tom případě, že připadá státní svátek na pracovní den. Tedy na den, ve který byste za normálních okolností pracovali. V takovém případě dostanete 100 % průměrného denního platu nebo mzdy. Jinak řečeno, dostanete zaplaceno, jako kdybyste pracovali. Vyjde-li však tento státní svátek na víkend, nedá se nic dělat. V takovém případě vám proplacen nebude. Pracujete-li však o víkendovém dni, který je zároveň dnem státního svátku, máte opět nárok na 200 % mzdy či platu.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.