Nárok na nemocenskou v roce 2020

Po zrušení takzvané karenční doby mají zaměstnanci znovu nárok na nemocenskou už od prvního dne pracovní neschopnosti, což oni sami samozřejmě vítají a zaměstnavatelé naopak kritizují. Ať máte názor jakýkoli, určitě je dobré si zjistit všechny informace, které nemocenská obnáší. Víte, kterým dnem vzniká nárok na dávky a kdo si na ně naopak může nechat zajít chuť? Vše se dozvíte v následujících řádcích.

Nárok vzniká v polovině každého kalendářního měsíce

Pokud budete po návštěvě lékaře uznáni dočasně neschopnými práce, nárok na nemocenské pojištění vzniká každý 15. den v měsíci. Dávky však můžete dostávat maximálně po dobu 380 kalendářní dní od vzniku neschopenky. Podmínkou pro získání dávek je pak samozřejmě účast na nemocenském pojištění, což se týká především zaměstnanců na hlavní nebo zkrácený pracovní poměr. Lidé pracující na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, nezaměstnaní nebo podnikatelé, co si nemocenskou neplatí dobrovolně, pak nárok samozřejmě nemají.

Prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti hradí zaměstnavatel formou náhrady ze mzdy, která se však vztahuje jen na dny, kdy měl člověk původně dle rozpisu pracovat. Denní dávka náhrady ze mzdy je pak standardně vyšší než samotná nemocenská od státu.

Nárok na nemocenskou nevzniká v momentě, kdy si člověk úraz způsobil úmyslně. Za určitých okolností však může doufat, že dostane finanční pomoc alespoň v její poloviční výši.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Výše státní dávky se liší případ od případu

Od patnáctého kalendářního dne na nemocenské si váš do péče přebírá stát, jenž výši dávek určuje na základě konkrétní mzdy. Ta je však v mnoha případech zastřešena, takže podíl nemocenské bývá u lidí s nižšími příjmy vyšší než u lidí s příjmy vysokými.

Nárok na nemocenskou trvá i po skončení pracovního poměru, člověk ovšem dostane proplaceno maximálně sedm kalendářních dní pracovní neschopnosti. Pracovní poměr v době pracovní neschopnosti navíc nemůže vypovědět zaměstnavatel, lze jej ukončit pouze dohodou obou stran nebo výpovědí zaměstnance.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.