Proč jsou veřejné finance dlouhodobě neudržitelné

dluhy

Již v červnu upozorňovala Národní rozpočtová rada (a nebylo to poprvé), že české veřejné rozpočty jsou v dlouhodobém horizontu neudržitelné. Jaké důvody k tomuto konstatování národní radu přiměly? A jak lze situaci do budoucna řešit?

Prolomení dluhové brzdy

Při současném stavu by mohlo dojít k prolomení takzvané dluhové brzdy, tedy zákonem stanovenou mez státního dluhu, už v roce 2043, tedy oproti předchozím odhadům o 4 roky dříve. V takovém případě musí vláda, předložit sněmovně ke schválení vyrovnaný či přebytkový rozpočet. Dle prognózy Národní rozpočtové rady by dluh veřejných institucí vůči HDP mohl být za 50 let na úrovni 202 % (!). Za těmito zhoršenými prognózami stojí zejména dopady pandemie koronaviru. Tento problém odhalil zejména slabiny českého rozpočtu a veřejných financí obecně, který tkví v jeho nedostatečné schopnosti odolat nečekaným změnám a krizím. Národní rozpočtová rada ve své červnové zprávě také dodala, že do této doby česká vláda razila v rámci rozpočtu značně procyklickou a i přes příznivým ukazatelům expanzivní politiku, která snížila manévrovací prostor pro stimulování ekonomiky v horších časech.

Dluhová brzda může přijít i dřív

Tato projekce dluhu však ještě nepočítala s novelou zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, která rozvolnila jedno z pravidel pro období následujících sedm let. Za zrychlením zadlužování však nejen koronavirová krize a její dopady. Jde i o již zmíněnou expanzivní rozpočtovou politiku vlády zejména v letech 2018-2019. Stejně tak schválení zvyšování důchodů nad valorizační minimum v roce 2020. Důchodový systém, jehož nerovnováha v projekci v závislosti a čase roste, je další a významnou příčinou dlouhodobé neudržitelnosti veřejných financí.

Řešení musí být rychlé

Má-li přijít nějaké řešení, nechť přijde velmi rychle. Zkracuje se totiž i čas, který mají zákonodárci na to, aby upravili daňové a výdajové politiky státu tak, aby měly pro vývoj veřejných financí v budoucnosti ještě nějaký smysl a změnily projektovaný trend. K závěru Národní rozpočtová vláda uvádí, že čím později systémové změny přijdou, tím budou drastičtější.

 

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.