Nákup zboží na firmu: výhody a nevýhody

Dělá se to hojně. Pokud nakupujete dražší zboží a jste i podnikatelé, můžete jej pořídit takzvaně na firmu. Může to mít své výhody. Zejména daňové. Existují však i nevýhody. Obé si dnes představíme. Vyplatí se vám to v dané situaci?

Nevýhoda: nižší záruka

Český právní řád dbá na zvláštní ochranu slabších stran. Ve vztahu prodejce a kupujícího je to i status spotřebitele, který požívá výrazné ochrany. Tím, že však nakoupíte zboží takzvaně na IČ, se zbavujete ochrany tohoto statusu. Nebudete tedy před zákonem braní jako spotřebitel. Nákup na firmu tak může mít jeden negativní efekt, a to omezení záruky. Ta nebude obvyklých 24 měsíců. Při reklamaci samozřejmě nebudete úplně bez šance, avšak prodejce bude odpovídat jen za škody, které má zboží v okamžik převzetí. Podnikatel, který takto zboží nakupuje tedy má povinnost si prověřit zboží v okamžiku převzetí a v případě nějakých problému neprodleně zboží reklamovat.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamační proces může být pak také delší. Podnikatel narozdíl od spotřebitele totiž nemá právo na to, aby jeho reklamace byla vyřízena do 30 dní. Samozřejmě může být v kupní smlouvě ujednána jakákoli lhůta, avšak pokud není takovýchto ustanovení mezi stranami, platí zákonné minimum. Zákon pak hovoří o přiměřené lhůtě k odstranění vady. Pokud však tato lhůta marně uplyne, má podnikatel stejné nároky jako spotřebitel. Tedy odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvní povinnosti.

Daňové výhody

Přes tyto výše zmíněné argumenty, je taková možnost nákupu na firmu hojně využívaná. Jedním z hlavních důvodů je to, že tento způsob ovlivňuje výslednou cenu produktu, který zakoupíte. Můžete si totiž snížit daňový základ a je-li podnikatel plátce DPH, ještě si můžete odečíst daň. Je na každém, jak vyváží tyto pro a proti. Někdy se to vyplatí, avšak u věcí, které se mohou snadno porouchat, to nemusí být až tak výhodné.

Přehlcují vás povinnosti spojené s vedením firmy? Pořiďte si manažerský all-in-one systém, který vám umožní vést fakturaci a finance, automatizovat práci nebo řídit projekty. Velmi se vám ulehčí, když budete moct vše řídit z jednoho místa.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.