Naděje pro dlužníky? Ve hře je zkrácení základní doby oddlužení

muž

Spadnout do dluhové propasti lze snadno. Dostat se z ní už je ovšem mnohem těžší. Jednou z možností je oddlužení. Aktuálně je zde opět varianta v podobě zkrácení základní doby. Na kolik let? Kdy by mohla tato změna nabýt účinnosti? Na koho by se vztahovala?

O možném zkrácení doby oddlužení se mluvilo už v roce 2021. Novela Insolvenčního zákona měla mimo jiné přinést zkrácení na 3 roky pro všechny fyzické osoby. Jenže vládou předložený návrh se nakonec nestihl v Parlamentu ČR projednat. S koncem volebního období i přestal být projednáván. Avšak koncem minulého roku Ministerstvo spravedlnosti předložilo nový návrh na změnu Insolvenčního zákona. O tomto návrhu by se mělo jednat ještě letos.

Aktuální základní doba pro oddlužení

Zatím platí stejné podmínky pro oddlužení, tj. základní doba oddlužení je na 5 let. V reálu to znamená, že pokud po 5 letech je splácena alespoň minimální splátka a pokud soud na konci této doby vyhodnotí, že bylo vynaloženo patřičné úsilí pro splacení dluhů, dále po 5 letech, pokud je splaceno alespoň 30 % dlužné výše. Po 3 letech v případě úhrady alespoň 60 % pohledávek, stejně tak po 3 letech, pokud se jedná o oddlužení invalidního nebo starobního důchodce.

Plánované změny v rámci doby oddlužení

Nově by byla základní doba oddlužení zkrácena na 3 roky. Vztahovalo by se to s největší pravděpodobností až na nově zahájené případy. Návrh zákona předkládá dvě možnosti řešení. Tou první je, že by byl zachovaný stávající limit, tj. dlužník by musel uhradit alespoň 30 % ze svých pohledávek během 3 let. Druhou variantou je, že by se měl brát více ohled na aktuální situaci dlužníka a jeho příjmové schopnosti. Výše procentuální částky by se pak stanovila individuálně před započetím dluhů.

Důvody pro změnu ve prospěch dlužníků

Návrh na změnu vyplývá údajně z toho, že osoby v oddlužení postrádají motivaci zvyšovat své příjmy nad určitou hranici, a to právě kvůli existujícím pravidlům provádění srážek ze mzdy. Zkrácená doba oddlužení má pomoci dlužníkům s rychlejším začleněním zpět do života bez pohledávek, čímž se zlepší také jejich uplatnění na pracovním trhu.

Se zkrácením základní doby oddlužení nesouhlasí věřitelé, kteří by tímto přišli o podstatnou část vymáhaných pohledávek. Je totiž otázkou, aby tato změna nepodpořila naopak přetrvávající nezodpovědné chování dlužníků a snížila vymahatelnost práva v ČR.

Zatím je vše v legislativním procesu, který by mohl být ukončen ještě v letošním roce. Pokud bude schválen a podepsán prezidentem, pak by mohl nabýt účinnosti od ledna 2024.

Zdroj: https://www.finance.cz/546869-doba-oddluzeni-se-pravdepodobne-zkrati-z-peti-let-na-tri/

https://exekuce-insolvence.cz/zkraceni-insolvence-oddluzeni-na-3-roky-v-roce-2022/

Náhledové foto: Pixabay