Na personalisty čeká těžký úkol: vysvětlovat pay gap

personalistika

Rozdíl v platech žen a mužů pracujících na stejných pozicích je problémem, který je dlouhou dobu široce diskutován, reálně se v tomto ohledu za poslední roky ale změnilo jen velmi málo. Nová evropská směrnice o transparentním odměňování si klade za cíl tento stav změnit. Pro personální oddělení firem to bude znamenat nové výzvy a zásadní změny v jejich práci.

Pay gap a Česká republika

S rozdílným odměňováním žen a mužů se potýká prakticky celá Evropa (a nejen ta). V České republice se však jedná o problém skutečně významný, neboť např. data z roku 2020 ukazují, že průměrný rozdíl činí plných 16,4 procenta.

Snaha o narovnání tohoto stavu je dlouhodobá, nyní bude navíc podpořena zmíněnou evropskou směrnicí, resp. jejím překlopením do české legislativy. K tomu by mělo by dojít nejpozději v roce 2026. Co všechno by se mělo změnit?

personalistika

Foto: Pixabay

Novinky nejen pro personalisty

Jedním z hlavních prvků strategie, která si klade za cíl odstranit nerovnosti v systému odměňování, je povinnost zaměstnavatele zveřejňovat mzdy již v inzerátu s nabídkou pracovní pozice. Podniky nad 150 zaměstnanců budou navíc muset zavést kontrolní systém, který bude odhalovat nerovné odměňování a veškeré rozdíly bude zaměstnavatel nucen vysvětlit a zdůvodnit.

Ačkoliv ideově s plánovanými změnami personalisté většinou souhlasí, námitky mají k jejich konkrétní podobě. Tyto námitky míří především na dva věci. V první řadě jde o to, že sebelepší kontrolní systém bude ze své podstaty řešit pouze příznak, a nikoliv podstatu problému, kterou jsou především odlišné startovní podmínky žen a mužů na pracovním trhu.

Druhou námitkou je potom zveřejňování mezd a povinnost vysvětlovat rozdíly mezi platy jednotlivých zaměstnanců. Na rozdílné výši platu se často podílí celá řada faktorů, které nemají nic společného s pohlavím nebo jakoukoliv snahou o diskriminaci, na personalisty ve velkých firmách to bude klást skutečně extrémní nároky.

Takto hluboký a komplexní problém nepochybně nelze vyřešit jednou směrnicí. Takové očekávání do ní koneckonců asi nikdo nevkládá. Mělo by ale jít o významný dílčí krok k postupnému narovnání současného stavu.

Zdroje informací: https://www.e15.cz/domaci/hlavolam-rovnopravnosti-personalisti-nevi-jak-budou-vysvetlovat-rozdily-ve-mzdach-1396200

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/12/15/council-and-european-parliament-reach-provisional-deal-to-close-gender-pay-gap/

Náhledové foto: Pixabay  

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.