Jak ušetřit i na těch nejzákladnějších nákladech

01_rozpocet

Bohužel doba je taková, že většina domácností v Česku musí přemýšlet o svých výdajích a často je i výrazně redukovat. Přitom se z rozpočtu odstraňují zbytné položky, na ty základní však často ani nesáhneme. Dnes si ukážeme, jak ušetřit i na těch nejzákladnějších a nejnutnějších věcech. Pojďme tedy na to!

Rodinné mandatorní výdaje

Stejně jako stát musí ve svém rozpočtu plánovat mandatorní výdaje, tedy ty, které musí vydat za každé situace, i rodina či domácnost může mít takové položky. Pokud tedy plánujete něco ušetřit, a bez pořádného plánování se neobejdete, pak je v první řadě důležité sepsat výdaje, které vaše domácnost má a označit si ty nejdůležitější, povinné. Klíčem budiž následek jejich neplacení. Povinné výdaje rodiny jsou ty, jejichž neuhrazení znamená sankci, pokutu, vymáhání pohledávky, či exekutora. Často jde tedy o takové výdaje, které stanovuje zákon, podobně jako u státních mandatorních výdajů.

Jednotlivé druhy povinných výdajů

Do definice povinných výdajů rodiny, tak jak jsme si ji stanovili výše, pak tedy bude zajisté patřit například placení daní, zejména daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění, daň z nemovitosti a podobně. Dále sem náleží pokuty od policie či jiného orgánu státní správy, dále výživné, jehož neplacení je v českém právu trestný čin nebo třeba splátky dluhů z kreditních karet, leasingu či jiných závazků, jako jsou krátkodobé úvěry či hypotéky. Jsou zde také další povinné výdaje, například z dobrovolně převzatých smluv. Typicky z nájemní smlouvy, ze smluv o dodávkách energií, vodné a stočné, účty za telefon a podobně.

Jak snížit i tyto povinné výdaje

Ač se může zdát, že s povinnými výdaji nepohneme, a je lepší tedy šetřit na výdajích ostatních, nemusí to být úplně pravda. Například daně. Pokud jste například zaměstnanec, o placení pojistného a daní se nestaráte v průběhu roku. V rámci zdanitelného období však můžete čerpat celou řadu slev na dani, můžete si odečítat položky. Je dobré tedy tyto možnosti dobře zmapovat a využít je naplno. Nejčastějšími slevami jsou ty na děti, na umístění dítěte do školky, za dárcovství krve, za peníze vydané na charitu či jako dar politickým subjektům a podobně. U úvěrů a hypoték je pak například na místě přemýšlet nad sloučením nebo refinancováním. Můžete tak ušetřit docela významné množství prostředků na úrocích a poplatcích. U hypotéky můžete narazit na lepší úrokovou sazbu, i když v dnešní době to tak jednoduché jako jindy asi nebude.

Zdroj: https://www.penize.cz/financni-poradenstvi/438764-jak-usetrit-zkusime-snizit-povinne-vydaje, https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/inflace-rozpocet-domacnost-prijmy-vydaje-uspory-rezerva.A220805_074719_viteze_sov

Náhledové foto – Pixabay