Na co pozor u darování pro případ smrti

smlouva

Pokud chcete uzavřít darovací smlouvu pro případ vaší smrti, zbystřete. Měli byste totiž vědět, že vaše smlouva se nebude v mnoha ohledech posuzovat jako klasická darovací smlouva, ale jako povolání odkazovníka a ustanovení odkazu pro případ vaší smrti v následujícím vypořádání vaší pozůstalosti. Jaká jsou tedy pravidla?

Obyčejné darování nebo odkaz?

První se musíme zabývat otázkou, zda jde o obyčejnou darovací smlouvu, nebo o darovací smlouvu, která já vázaná na podmínku, že obdarovaný dárce přežije. Pokud někomu darujete určitou věc, a v darovací smlouvě vyjádříte úmysl, že má jít o darování pro případ vaší smrti, tedy, že přechod vlastnického práva k věci přejde až vaší smrtí, pak půjde o darování pro případ smrti. V opačném případě půjde o klasické darování a nemusíte nic řešit.

Jde o darování pro případ smrti

Jde-li o darování závislé na podmínce, že obdarovaný přežije dárce, pak jde o darování pro případ smrti. Toto právní jednání, tedy smlouvu můžeme pak interpretovat dvěma způsoby. Může jít o darování pro případ smrti nebo o odkaz. O tomto rozhodují následující skutečnosti. Přijal obdarovaný dar? Vzdal se dárce výslovně práva dar odvolat? Vydal dárce obdarovanému listinu? Jsou-li všechny tyto podmínky splněny, jde o darování pro případ smrti. Pokud však není alespoň jedna z následujících podmínek splněna, půjde o odkaz dle § 1594 an. občanského zákoníku.

Co posouzení znamená?

Půjde-li o darování pro případ smrti, bude se tato darovací smlouva řídit ustanoveními o darování pro případ smrti dle § 2063 an. občanského zákoníku a obecnou úpravou darovací smlouvy. Pokud však půjde o odkaz, má to své důsledky. Budete odkazovníkem v pozůstalostním řízení. Budete mít tedy pohledávku za dědici, kteří vám budou muset vydat předmět smlouvy. Odkaz zatěžuje všechny dědice rovným dílem, resp. dle jejich dědických podílu. Každému však musí zbýt alespoň ¼ jeho dědického podílu nezatížená odkazem. Je-li tedy odkaz (respektive váš předmět darovací smlouvy) hodnotnější, bude poměrně zkrácen.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_600-darovani-pro-pripad-smrti-a-jeho-osud-po-smrti-darce, https://www.ak-becvar.cz/darovani-pro-pripad-smrti/

Náhledové foto – Pixabay