Na argument, že očkování je v rozporu s budhismem NSS neslyšel

Soud

Nejvyšší správní soud České republiky zamítl podnět právníka, který se na soud obrátil ve věci návrhu zrušení části podzimního opatření ministerstva zdravotnictví. To zavedlo pravidlo, že přístup do služeb či na některé akce je podmíněn očkováním proti onemocnění covid-19. Navrhovatel argumentoval tím, že očkování proti covidu je v rozporu s jeho budhistickou vírou. Na to však Nejvyšší správní soud neslyšel a návrh zamítl.

Očkování není povinné a nelze využít výhradu svědomí

Nejvyšší správní soud ČR vyslovil právní názor, kdy konstatoval, že očkování proti koronavirovému onemocnění covid-19 není povinné, jako například jiná očkování, která jsou aplikována lidem již v dětství. V tomto případě tedy nelze využít takzvanou výhradu svědomí, kterou dovodil dříve Ústavní soud u těchto povinných očkování. Výhrada spočívá v tom, že v souladu se svým svědomím (jak z náboženských, tak světských důvodů) může osoba odmítnout vykonat povinnost ukládanou mu státem. Na tyto situace, kdy očkování proti covidu není povinné, se však výhrada svědomí nelze v takovém rozsahu užít. Navíc NSS konstatoval, že navrhovatel svou výhradu definoval velmi vágně a široce. V takovém znění by pak mohl danou výhradu užít proti jakékoli právní povinnosti.

Navrhovatel: Nejsou známé důsledky očkování a názory nejsou jednotné

Navrhovatel, který chtěl povinnost prokázání se očkováním pro vstup na hromadné akce či do služeb zrušit, v návrhu uváděl, že neznáme dopady očkování, které se mohou teprve objevit. A to nejen v tomto životě, ale i v životech příštích. Očkování je dále v rozporu s jeho vírou – Budhismem. V návrhu žalobce doslova uvedl: „Žalobce je samotným Budhou, tímto dokonalým příkladem, nabádán, aby nikomu, dokonce ani Budhovi samotnému nikdy nevěřil a vše si sám prověřil.“ Toto pravidlo Budhismu však ve změti protichůdných informací nelze aplikovat.  

Existuje alternativa – pravidelné testování

Při zamítnutí návrhu NSS dále připomněl, že napadané opatření dalo adresátům alternativu k očkování. Touto alternativou byly pravidelné testy. Nikomu tedy dle NSS nebyla uložena povinnost očkovat se proti covidu-19. Nejde tedy prima facie ani očkování proti covidu-19 brát jako povinné očkování. Navrhovatel však ve svém návrhu napadal i pravidelné testování. Budhismus mu prý káže účelně vynakládat veřejné prostředky. Tato alternativa je však proti tomu. Ani tento argument však Nejvyššímu správnímu soudu ČR nestačil a opatření nezrušil.

Zdroj: https://www.ceska-justice.cz/2021/12/nss-zamitl-podnet-dle-ktereho-je-ockovani-proti-covidu-v-rozporu-s-buddhismem/

Náhledové foto – Pixabay

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.