Může vám zaměstnavatel nařídit víkendové přesčasy

01_prescas1

Na konci šedesátých let minulého století byl zaveden pětidenní pracovní týden, i potom byla však vládou ještě nějaký čas pravidelně vyhlašovány tzv. pracovní soboty. Vládní vyhlašování práce je sice již minulostí, ne však práce o víkendu jako taková. S tím, že zaměstnavatel svým zaměstnancům nařídí práci přesčas a dokonce o víkendu, se v praxi setkává celá řada lidí. Často si potom pokládají otázku, zda je to vůbec v souladu s pracovním právem. Jako v mnoha jiných případech, i tentokrát zní odpověď na tuto otázku „ano, ale…“ Jako to tedy s moderní verzí „pracovních sobot“ vlastně je?

Víkend není obyčejný přesčas

Klasická práce přesčas je definována jako práce nad rámec stanovené týdenní pracovní doby a mimo její obvyklé hodiny. Délka přesčasů nesmí přesáhnout 8 hodin v jednom týdnu a celkem 150 hodin v jednom kalendářním roce. Přesčasy mohou být odpracovávány na základě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem, ale v určitých případech i na základě nařízení zaměstnavatele.

Zaměstnanec má však také nárok na dny nepřetržitého pracovního klidu, pro většinu lidí jsou to právě dny víkendové. I na ně může zaměstnavatel přesčasy nařídit, musí se však řídit určitými pravidly.

02_prescas2

Foto: Pixabay

Práce o víkendu

Zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit práci o víkendu pouze ve výjimečném případě. Ten může nastat ve chvíli odstraňování následků živelných pohrom či jiných nezbytných oprav ale též v případě, že jde o zajištění základních služeb obyvatelstvu. I inventura je ale dostatečným důvodem pro nařízení přesčasů o víkendu.  Stále přitom ale platí povinnost zaměstnavatele zajistit nepřerušený odpočinek v trvání alespoň 35 hodin v jednom týdnu. Ve speciálních případech jej lze zkrátit na 24 hodin, je však třeba zajistit zaměstnanci náhradní termín čerpání jeho zákonem daného času pracovního klidu.

Práce přesčas o víkendu se samozřejmě projeví i navýšením odměny za práci. Kromě toho, že zaměstnanci náleží za práci přesčas příplatek ve výší 25 % průměrné mzdy, za dny pracovního klidu je to potom dalších 10 % navíc.

Zdroj informací: https://www.novinky.cz/kariera/clanek/poradna-narizeni-prace-prescas-o-vikendu-40034426

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.