Možnosti fixace úrokové sazby

Fixace úrokové sazby

Každý hypoteční úvěr se vyznačuje určitou dobou fixace úrokové sazby. Jedná se prakticky o zmražení úroku na určitou dobu. Po tu je konstantní a nemůže se nijak měnit. Obě smluvní strany tak mají jasně dána pravidla, která prostě a jednoduše musejí dodržovat. Zejména pro dlužníka se jedná o velmi výhodnou záležitost, protože ví, že se nedostane s úrokem výše a nebude tak muset platit žádné finanční prostředky navíc. Jestliže totiž dojde ke změně úrokové sazby směrem nahoru, může to být pro dlužníka velmi nepříjemné.

Podle čeho se při výběru délky fixace rozhodovat?

V první řadě je třeba myslet především na celkovou výši úrokové sazby. Podle té se rozmyslíte, zdali je pro vás hypotéka ve stávajícím stavu výhodná, anebo naopak není. Jestliže máte momentálně úrokovou sazbu na minimu, můžete se těšit z toho, že vám v tomto stavu vydrží velmi dlouhou dobu. Naopak v případě, že jste byli nuceni hypotéku uzavřít třeba s procentem pohybujícím se nad hranicí číslice 3, je třeba vyhlížet ke změně fixace jako ke spáse.

Předčasné splacení hypotéky

Některé společnosti a finanční instituce vztahují celkovou dobu fixace také k předčasnému splacení. Fixaci sice můžete mít libovolnou s celkem zajímavou úrokovou sazbou, nicméně háček může tkvět právě v možnosti předčasného splacení hypotéky. Ta je buď znemožněna kompletně, anebo je natolik znevýhodněna, že se prostě a jednoduše zájemci o hypotéku nevyplatí. Druhý případ je mnohem častější a také do jisté míry skrytější.

Převod hypotéky jinam

Některé banky se pojistí tím, že zamezí svým klientům prostřednictvím fixace a úrokové sazby přejít po uplynutí této doby ke konkurenci. Často to bývá ve smlouvě zaneseno pouze malými písmeny a klient tak nemá přehled, že zkrátka po uplynutí fixace nesmí odejít jinam a žádat o výhodnější úrokovou sazbu. Na takovéto smlouvy raději zapomeňte.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.