Minimální mzda: Bude se zvyšovat jinak než doposud. O její nové výši má být jasno dříve

peníze

Minimální mzda nadále poroste. Bude se však zvyšovat jinak, než jak tomu bylo doposud. Její nová výše by měla být zveřejněna dříve. V soukromém sektoru bude minimální výdělek větší měrou o vyjednávání.

Minimální mzda se bude navyšovat dle jiných pravidel, než jak tomu bylo doposavad. Změna vyplývá z vládní novely zákoníku práce, kterou schválila Poslanecká sněmovna. Úmyslem je, aby růst minimální mzdy byl transparentní a předvídatelný.

Oznámení o výši minimální mzdy

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka prohlásil, že díky této změně v rámci navyšování minimální mzdy se tak předejde každoročnímu vyjednávání, která často vedou k nejasnostem a mnoha nedorozuměním. Ministerstvo práce a sociálních věci bude novou úroveň minimální mzdy na další rok vyhlašovat nejpozději do 30. září.

Změny vychází z vládní novely zákoníku práce. Nová úprava tím současně do české legislativy implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. Ministr práce Jurečka předpokládá, že do roku 2029 dosáhne minimální mzda nejméně 47 % průměrné mzdy. V příštím roce by měla výše minimální mzdy odpovídat 42,2 % průměrné mzdy.

Novelu musí schválit Senát

Nyní se čeká na potvrzení Senátem. Poslanecká sněmovna novelu schválila na konci června. Novela byla navržena s účinností od letošního července, ale nakonec bude účinná prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. pokud bude vyhlášena do konce tohoto měsíce, tak bude účinná od 1. srpna 2024. Výše minimální mzdy pro příští rok by měla být vyhlášena letos na podzim, a to dle nových pravidel.

Navyšování minimální mzdy

Konkrétní parametrické nastavení bude vláda pravidelně stanovovat svým nařízením. Nová pravidla by měla stanovit výši minimální mzdy prostřednictvím valorizačního mechanismu, a to poprvé pro rok 2025. Ministerstvo financí vždy do konce srpna vydá na další rok predikci průměrné hrubé mzdy. Bude následovat konzultace se sociálními partnery a zohlednění analýzy hodnotící přiměřenost dle povinných kritérií.

Na základě toho pak bude vláda každé dva roky stanovovat nařízením dva koeficienty. V první fázi to bude pro roky 2025 a 2026. A to vždy tak, aby minimální mzda dosahovala stanoveného podílu výše průměrní mzdy pro dané dvouleté období. Výše stanovené minimální mzdy by měla reflektovat kupní sílu minimální mzdy se zřetelem na obecnou úroveň mezd s ohledem na životní náklady, obecnou úroveň mezd a tempo jejich růstu či míru produktivity.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/minimalni-mzda-dal-poroste-zvysovat-se-ale-bude-podle-jinych-pravidel/

https://www.behounek.eu/l/zvyseni-minimalni-mzdy/

Náhledové foto: Pixabay