Meziroční nárůst průměrné mzdy je spíš optický klam

01_penize

Minulý týden zveřejněné nejnovější statistiky za první čtvrtletí roku 2021 ukázaly, že v České republice vrostla meziročně průměrná mzda o 3,2 %, tedy o 1089 Kč a činí tak 35 285 Kč. Na první pohled pozitivní zpráva ideální do chytlavých novinových titulků však při bližším zkoumání až tak pozitivně nevypadá. Jako obvykle je třeba se na uvedená čísla podívat podrobněji a ujasnit si, co vlastně znamenají. Důvod k radosti z tohoto bližšího pohledu rozhodně nevyplývá.

Průměrná mzda a medián

Prvním problémem při posuzování průměrné mzdy je sám tento pojem, jehož pochopení je pro řadu lidí pohříchu stále jistým problémem. Mnohem lépe uchopitelnější parametr je medián, tj. částka dělící populaci na dvě poloviny, na tu, která má mzdu nižší a tu, která jí má vyšší. Medián přitom rostl o trochu pomaleji než průměrná mzda, konkrétně o 2,5 % a je nyní 29 867 Kč. Pokud pak započítáme inflaci ve výši 2,2 %, zjistíme, že reálně rostla průměrná mzda o 1 % a medián o 0,3 %.

02_penize

Foto: Pixabay

Hlubší pohled

Detailní pohled na situaci dále ukazuje, že za růst uvedených parametrů je zodpovědné mimo jiné i propouštění, které se týkalo nejčastěji lidí s nejnižšími příjmy, což průměrnou mzdu i medián táhne samozřejmě opticky vzhůru. Celkový růst nezaměstnanosti nebyl sice zatím v kontextu koronavirové pandemie příliš výrazný, je to ale i tím, že řada pracovních míst byla udržována především díky programu Anticovid a lze očekávat, že s koncem programu řada z nich zanikne.

Výhled do budoucnosti je zatím hodně nejistý. Ve většině firem zatím převládá opatrnost a jakékoliv výraznější zvyšování mezd není na pořadu dne. Další vývoj bude každopádně hodně záviset na tom, zda se podaří udržet ekonomiku v chodu i na podzim, kdy se očekává další vlna nákaz. Vládní představitelé prohlašují, že k další uzávěře ekonomiky již sahat nechtějí a kombinace očkování a covid-pasů zajistí možnost ponechat i v případě nárůstu případů obchody a služby v chodu.

Zdroj informací: https://www.mesec.cz/clanky/prumerna-mzda-vzrostla-na-35-285-kc-prispelo-k-tomu-i-propousteni/

Náhledové foto: Pixabay 

 

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.