Mění se státní podpora penzijních spoření

Spoření

Pokud si pravidelně spoříte na důchod, ať již prostřednictvím penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření, tedy se účastníte takzvaného III. pilíře důchodového systému, zbystřete. Stát nejspíš změní pravidla, dle kterých zvýhodňuje osoby, které se takto na důchod připravují.

Jaká je státní podpora nyní

Státní podpora penzijního spoření se týká osob, které si své prostředky spoří prostřednictvím penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření. Podpora státu pak závisí na tom, kolik si osoba do tohoto produktu měsíčně ukládá. Pravidla od roku 2013 zakotvuje § 14 zákona o doplňkovém penzijním spoření a jsou následující. Pokud je měsíční příspěvek osoby:

  • 300-999 Kč, dělá měsíční státní příspěvek 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč,
  • 1000 Kč a více, dělá měsíční státní příspěvek 230 Kč.

Jak vysoké jsou tedy nyní státní příspěvky

Pokud se podíváme na možné příspěvky, které si člověk na spoření ukládá a sečteme je se státním příspěvkem, pak vidíme, že čím vyšší je součet vlastního spoření a příspěvku státu, tím nižší je procentní podíl státního příspěvku na osobou spořené částce. Při vkladu:

  • do 299 Kč činí státní příspěvek 0 Kč, a tedy 0 % z celkové spořené částky,
  • 300 Kč činí státní příspěvek 90 Kč, což představuje 30 % z úložky,
  • 400 Kč činí státní příspěvek 110 Kč, což představuje 27,5 % z úložky,
  • 600 Kč činí státní příspěvek 150 Kč, což představuje 25 % z úložky,
  • 800 Kč činí státní příspěvek 190 Kč, což představuje 23 % z úložky,
  • 900 Kč činí státní příspěvek 210 Kč, což představuje 23,33 % z úložky,
  • 1000 Kč činí státní příspěvek 230 Kč, což představuje 23 % z úložky.

Jak by mohla vypadat podpora dle nových pravidel

Nově ministerstvo financí navrhuje, aby se pravidla výše popsaná změnila od roku 2024. Má dojít ke zvýšení minimální částky, kterou musí osoby vkládat, aby dosáhly na státní příspěvek. Minimální výše částky by nově měla být 500 Kč a minimální výše státní podpory by tedy dělala 100 Kč měsíčně. Dle nových pravidel by obecně platilo, že výše státního příspěvku u měsíční úložky od 500 do 1699 Kč měsíčně dělala 20 %. Maximální možný státní příspěvek by při částkách 1700 Kč a více činil 340 Kč měsíčně. Nyní činí 230 Kč. Nejvíce na nových pravidlech vydělají ti, kdo si budou vkládat na penzijní produkty 1150 Kč a více. Nad tuto částku totiž bude státní příspěvek vyšší než v současné době. Budete-li spořit méně, dostanete za stejné příspěvky nižší státní podporu.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/statni-prispevek-na-penzijko-se-zmeni-komu-se-zvysi-a-kdo-bude-dostavat-mene/, https://www.penize.cz/doplnkove-penzijni-sporeni

Náhledové foto – Depositphotos