Máte žumpu? Pravidelné vyvážení a vysoké náklady vás zřejmě neminou

Žumpa

Stát se postavil rezolutně proti přítomnosti neodtokových jímek. Z minulosti víme, že zakázány byly již septiky a nyní nebude platnosti novela vodního zákona. Ta má za úkol zatočit s ledabylým nakládáním s odpadními vodami. Majitelé domů mají být přinuceni dokladovat, kdy byla vyvezena jejich žumpa a kolik odpadu z ní vyvezli. V případě, kdy daný objem nebude odpovídat aktuální spotřebě konkrétní domácnosti, může udělit vodoprávní úřad pokutu až ve výši několika desítek i stovek tisíc korun. 

Kde jsou nejdražší splašky? Přece v žumpě!

Pokud je objekt napojen na kanalizaci, máte vyhráno. Jestliže v místě kanalizace není, musíte mít domácí čistírnu odpadních vod. Nemáte-li ji, postačí žumpa. Její provoz bude ale velmi drahý. Na kolik vyjde vývoz žumpy? Pohybuje se oficiálně okolo 2000 korun a výše. Záleží na objemu této nádoby. Na pravidla používání odpadních vod by se mělo dbát už dnes. Jestliže vás bude vodoprávní úřad kontrolovat a nebudete mít potřebné dokumenty, pak vězte, že vás čeká pokuta, a to klidně i ve výši 20 000 korun.

Cena za vývoz žump poletí nahoru

Což je naprosto logické. Poptávka by totiž měla rapidně růst. Stane se tak pravděpodobně od ledna roku 2021. Do té doby bude vodoprávní úřad ještě vcelku benevolentní. Právě on totiž bud kontroly řešit. Česká inspekce životního prostředí mu této úkol předá. Věnovat se bude pouze podnikatelským subjektům. Zapomenout lze také na zalévání odpadními vodami, které bylo až donedávna vcelku benevolentní. Zákon zpřísní i toto.

Kontroly budou namátkové

N plošné kontroly lze zapomenout. Vodoprávní úřad nebude schopen v takovémto měřítku vývoz žump kontrolovat. Probíhat tedy budou většinou jen namátkou. Logicky samozřejmě na udání podnětu. V obcích bez čističek odpadních vod rozhodně nebude složité najít nevyvážející se žumpy. Otázkou zůstává, jak danému člověku budou jeho vinu dokazovat…

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.