Máte psa? V roce 2023 vás čeká povinnost zavést jej do centrální evidence

pes

Pokud máte doma psa, v příštím roce vás čeká povinnost zavést jej centrální evidence. Novela zákona, která byla již podepsána prezidentem České republiky 16. srpna, bude platit i spolu s dalšími zákony, které se týkají oblasti veteriny. Povinnost zavedení psa do centrální evidence by měla platit již v lednu 2023, kdy bude možné při očipování psa zanést data rovnou do zmíněné centrální evidence.

Pes v evidenci

Pes, který bude patřičně evidován, bude snadněji dohledatelný všemi institucemi a orgány, které by to mohly potřebovat. Centrální evidence psů bude zpřístupněna soukromým veterinářům, Státní veterinární správě i Policii České republiky. Bude tak možné lépe identifikovat např. nalezeného psa nebo odhalovat nelegální množírny.

Nahlížet do registru budou moci i obce, které ale nebudou mít plnou pravomoc. Poskytnuté údaje jim tak neodhalí pravou identitu konkrétního majitele psa. Se ztrátou psů se obce přitom potýkají dnes a denně, plný přístup do evidence by jim tak rozhodně usnadnil práci.

pes

Foto: Pixabay

Co bude v evidenci?

V centrální evidenci psů bude zaneseno několik důležitých informací jako je například identifikační číslo, číslo tetování, pohlaví psa, jméno majitele psa i adresa bydliště, údaje o očkování, např. o očkování proti vzteklině apod. Informace budou k nalezení po dobu dvaceti let od zavedení.

Veterináři budou tedy povinni registrovat psa do centrální evidence nejpozději do 7 pracovních dní od doby, kdy byl již pes elektronicky očipován. Starší psi, kteří již čip mají, ale není v evidenci, budou mít povinnost zapsat psa do evidence při nejbližším očkování.

Problémy na obzoru

 Jak už to bývá, zavedení databáze se neobejde bez problémů, a dost podstatných. Již nyní je totiž jasné, že k 1. lednu 2023 centrální registr zkrátka nebude připravený. Jako systém veřejné správy musí splňovat celou řadu podmínek a lednový termín tak nebude dodržen. Legislativa již nyní přitom platí. Majitelé psů ale tedy zatím mohou klidně spát, čas na splnění zákonné povinnost se rozhodně prodlouží. Na jak dlouho, to není zatím jisté.

Zdroje informací: https://www.finance.cz/543337-centralni-evidence-psu/

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/centralni-evidence-psu-registr-komora-veterinarni-zakon_2211210010_hav

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.