Dotace a jak na ně

02_koruny

Opravit chodník a lavičky na návsi, doplnit odpadkové koše na stezku pro cyklisty, zmodernizovat hřiště pro děti. Podobný seznam po komunálních volbách možná právě vytváří většina nově zvolených starostů. Čísla nabírají na obrátkách. Ovšem, obecní kasa není bezedná a zadlužit obec není jistě krok tím správným směrem. Na řadu tak přichází dotace.

Starosta, nejvyšší představitel obecní správy v obci, vstupuje do funkce s odpovědností jednat s péčí řádného hospodáře, což v přeneseném slova smyslu znamená, že úkony týkající se obce činí odpovědně a svědomitě. Stejným způsobem pak pečuje i o obecní majetek. Dbá na to, aby na něm nevznikla škoda jeho úbytkem či znehodnocením, ale také na to, aby nedošlo k jeho zhodnocení.

Tato péče řádného hospodáře zahrnuje rovněž povinnost rozpoznat, kdy je nutná odborná pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, a takovou pomoc zajistit.

V případě dotací na obnovu, rekonstrukci či modernizaci obecních budov a zařízení je podpora ze strany odborníka více než nutná. Zorientovat se totiž v dotační oblasti je poměrně komplikované. Každý program má svá specifika a splnění jeho  podmínek vyžaduje důkladnou přípravu, a proto je nanejvýš vhodné využít služeb dotačního průvodce.

Dotační průvodce, tedy specializovaná firma se zkušenostmi v dané oblasti, sleduje dění i aktuální dotační výzvy, zná jejich vyhlašovatele a umí rozklíčovat rozdílnosti požadovaných náležitostí.

Průvodce na sebe převezme kompletní administrativní zátěž, a to od vytvoření žádosti o dotaci přes veřejné zakázky včetně přípravy a řízení projektu. Dotační konzultanti a projektoví manažeři provedou žadatele celým procesem financování a ochrání jej před případnými riziky. To znamená, že dotace, projekty a veřejné zakázky zajistí „od A do Z“.

Stejně jako jiné sektory, mají též dotace pro obce svá specifika a vyznat se ve změti pravidel a pouček není snadné. S tím nyní může starostům pomoci také nová funkce „Moje Obec“. Jak to funguje?

Pověřená osoba obce se registruje na webu, čímž vytvoří profil obce. K tomuto profilu potom člen týmu dotační společnosti ručně přidělí dotační výzvy, na které má obec nárok. O přidání nové výzvy obdrží kontaktní osoba emailovou notifikaci a všechny přidělené dotace po přihlášení uvidí v administrativním rozhraní.

A jak tedy na dotace?

Vše začíná odesláním formuláře pro nezávaznou konzultaci s uvedením základních požadavků. Na formulář poté navazuje osobní, telefonická či on-line schůzka, kde žadatel upřesní své požadavky a specialisté vyberou nejvhodnější titul na míru dle možností žadatele o dotaci. Tato fáze je důležité zejména pro  hladký průběh řízení a vyvarování se rizika vrácení dotačních peněz.

Po úvodní schůzce obdrží žadatel mail s podrobnostmi o způsobu podání žádosti, podmínkách, závazných termínech, eventuálních nástrahách výzvy, výši a proplacení dotace.

Na vyhodnocení žádosti podané včetně projektové dokumentace, územního rozhodnutí, rozpočtu, stavebního povolení a podobně se u národního poskytovatele čeká tři až šest měsíců, u evropského šest až deset.

Po získání dotace doloží dotační průvodce dokumenty pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, především smlouvu o vysoutěžení zhotovitele projektu, na jejímž základě je vydán závazný dokument stanovující celkové náklady, výši dotace a spoluúčast obce, závazné parametry a samozřejmě termíny realizace.

Po dokončení akce musí investor předložit závěrečné vyhodnocení, například prostřednictvím předávacího protokolu, kolaudačního rozhodnutí, fotodokumentace, faktur nebo výpisů z účtů.

K úspěšnému ukončení celého procesu je zapotřebí ještě splnit dobu udržitelnosti stanovenou zpravidla na pět let, případně dokládat monitorující zprávy.

Jakkoli složitě to vypadá, s podporou dotačního průvodce si může být každý starosta jistý, že se ve složitostech dotačních řízení neztratí. Navíc s odpovědností správného hospodáře udělá vše proto, aby jeho obec držela tempo s novými trendy.

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.