Lex Ukrajina: Jaké jsou nároky uprchlíků i občanů dle novely

Ukrajina

Takzvaný lex Ukrajina, který řeší komplexní otázky v souvislosti s uprchlickou vlnou osob z válečných oblastí Ukrajiny, bude novelizován. My se dnes podíváme na nároky, které po této novelizaci platí. Na co má nárok uprchlík z Ukrajiny? A na co čeští občané?

Dočasná ochrana uprchlíků a přístup na trhu práce

Zákon stanovuje dočasnou ochranu uprchlíkům. tedy oprávnění k pobytu na území republiky po dobu 90 dní. Uprchlíkům tak náleží právo pohybovat se a pobývat v Česku, a to bez víza či jiného povolení. Nově však uprchlíci musí prokázat, že před 24. únorem (tedy napadením Ukrajiny ze strany Ruska) pobývali na Ukrajině či měli povolení k pobytu na Ukrajině. Pro účely trhu práce se uprchlíci z Ukrajiny s výše uvedenou ochranou považují za cizince s povoleným trvalým pobytem v Česku. Nemusí mít tedy povolení k zaměstnání ani zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Zaměstnavatelé jen budou muset informovat příslušný Úřad práce ČR. Zaměstnavatelům se doporučuje, aby pracovní smlouvy nebo dohody uzavírali na dobu určitou, a to maximálně na dobu do 1. 4. 2023. V tento den má být totiž lex Ukrajina zrušen.

Dávky pro uprchlíky

Uprchlíci, kteří mají dočasnou ochranu dle lex Ukrajina budou mít i nadále nárok na humanitární dávku ve výši 5 000 Kč za každý měsíc, ve kterém budou pobývat v Česku. V Poslanecké sněmovně již byla přijata novelizace, kdy se některá pravidla vůči uprchlíkům zpřísňují, zejména výplata výše uvedených dávek. Dále se zkrátila doba zdravotního pojištění uprchlíků, které za ně platí stát.

Dávky pro domácnosti, které ubytovali Ukrajince

Pokud domácnost ubytovala Ukrajince, náleží jí příspěvek ve výši 3 000 Kč na ubytovanou osobu, maximálně ve výši 12 000 Kč. Osoby zde musí bydlet déle než 16 po sobě jdoucích dní v měsíci. Novela lex Ukrajina nově stanovuje, že příspěvek by se měl týkat i těch domácností, kde si uprchlíci sami platí spotřebu energií. Doteď platilo, že příspěvek byl určen jen pro domácnosti, které poskytovali ubytování bezplatně. Novelu ještě musí schválit senát a podepsat prezident.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/lex-ukrajina-na-co-ma-kdo-stale-narok/, https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3505881-snemovna-schvalila-novelu-lex-ukrajina-pomuze-se¨

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.