Letní brigády a daně: Kolik a kdy zaplatíte

02_prace

Při sjednávání letní brigády vedle údaje o tom, kolik si pracovníci vydělají, zajímají uchazeče také další věci. Například to, zda z brigády zaplatí nějaké daně nebo odvody na pojistné. A protože v případě letních brigád chtějí zaměstnanci spíše vyšší výdělek, a nezajímá je například účast v pojistných systémech, protože jde zpravidla o krátkodobou práci, zajímá je především to, jak na odvodech a daních zaplatí co nejméně.

Práce na dohodu

Letní brigády se v převážné většině případů řeší ze strany zaměstnavatele tak, že je uchazečům nabídnuta k uzavření dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Jde o formy méně formální a méně svazující obě strany, než je klasická pracovní smlouva. Níže se tedy věnujeme právě těmto smluvním typům, i když není vyloučeno, že letní brigády mohou být také řešení pracovním smlouvou s například kratší stanovenou pracovní dobou a podobně.

Dohoda o pracovní činnosti – daň z příjmu

Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena jen pro rozsah práce, který v průměru nepřekračuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby, což se posuzuje za celé období trvání dohody, nejvíce však za dobu 52 týdnů. Máte-li u zaměstnavatele podepsané prohlášení poplatníka k dani, pak platíte 15% zálohovou daň, přičemž uplatňujete daňové slevy. Nemáte-li podepsané prohlášení a zároveň hrubý měsíční příjem nepřesáhl 3 500 Kč, pak platíte 15 % srážkovou daň (=srazí se přímo z výdělku). Nemáte-li podepsané prohlášení a zároveň váš hrubý měsíční příjem přesáhne částku 3 500 Kč, pak platíte 15% zálohovou daň (strhávání formou záloh, při takové dani se uplatňují daňové slevy). Pokud výš hrubý příjem činí alespoň 3 500 kč, pak se účastníte nemocenského pojištění a odvádíte také sociální pojištění.

Dohoda o provedení práce

Tato dohoda se může uzavřít na práci v rozsahu maximálně 300 hodin za rok. Daň z příjmů platíte, pokud je váš hrubý měsíční příjem vyšší jak 10 000 Kč. Opět rozhoduje podepsané prohlášení poplatníka daně u daného zaměstnavatele, díky němu si můžete započítávat slevy (základní na poplatníka plus například studentská sleva). Nemáte-li prohlášení, pak platíte 15 % srážkovou daň (výdělek nepřesáhne 10 000 Kč) nebo 15 % zálohovou daň (výdělek přesáhne 10 000 Kč). Máte-li podepsané prohlášení, pak platíte vždy 15% zálohovou daň (při uplatnění slev však v praxi nezaplatíte při výdělku do 10 000 Kč žádnou daň). Pro pojistné pak platí, že opět rozhoduje hranice 10 000 Kč. Vejdete-li se do této částky, pak pojistná neplatíte, pokud překročíte danou hranici, již pojistné odvedete.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/prazdninove-brigady-a-dane-jak-je-to-s-odvody/, https://dumfinanci.cz/pracovna/kalkulacky/kalkulacka-dohody-o-provedeni-prace/#calc-form

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.