Které doklady potřebujete k vyřizování důchodu

Důchod

Když vyřizujete budoucí starobní důchod na České správě sociálního zabezpečení, asi již myslíte na to, jak si období důchodu užijete a odpočinete si od práce. Ještě vás však čeká potřebný krok, a to vyřídit celý proces právě na ČSSZ. Pokud budou některá data o vaší činnosti v produktivním věku chybět, musíte je sami dokazovat. Dnes si řekneme, jak na to, abyste měli co nejméně starostí.

Zjistěte si, co o vás ČSSZ ví

Klíčové je se zeptat na pobočce ČSSZ na to, jaké data vlastně o vaší osobě ve vztahu k účasti na důchodovém systému. Proto by vaším prvním krokem mělo být požádání ČSSZ o tzv. informativní osobní list důchodového pojištění (zkráceně IOLDP). Zkontrolujte si, zda je v něm evidováno vše tak, jak ve skutečnosti proběhlo. To znamená, zda máte uvedený počet let studia, vojenské služby či u jednotlivých zaměstnavatelů tak, jak to odpovídá realitě. Najdete-li nesoulad, musíte si uvědomit, že u nesrovnalostí či chybějících údajů nesete důkazní břemeno vy. Je tedy lepší dříve než později začít shánět dokumenty či dokonce svědectví.

Jak doložit chybějící zaměstnání

Sama ČSSZ nedoplňuje chybějící doby, pro které nemá žádné relevantní údaje. Jak doložit, když vám v důchodovém „životopise“ chybí zaměstnání? Nejlepšími doklady jsou výplatní pásky a doklady o vzniku a zániku pojištění (ty představují zejména pracovní smlouvy, zápočtový list, dohoda o ukončení pracovního poměru či výpověď a podobně). Pomohou také stejnopisy od evidenčních listů důchodového pojištění. Ten vám musí vydat zaměstnavatel (povinnost je však založena až od 1. 1. 2004). Nemáte-li tyto doklady, musíte požádat zaměstnavatele (pokud ještě funguje), aby vám zaměstnání za konkrétní dobu potvrdil. Lze využít i svědky.

Studia

Jak doložit studia? Tohle je ta jednodušší skutečnost k dokazování. Postačí maturitní vysvědčení, výuční list či vysvědčení o zakončení jiné střední či vyšší odborné školy. Dále také například diplom z VOŠ či vysokoškolský diplom.

Péče o dítě

Doložení péče o dítě do 4 let se řeší až při finální žádosti o penzi. Nebojte se tedy, že není zaznamenána v IOLDP. Jde o náhradní dobu pojištění a dokazuje se čestným prohlášením či rodným listem dítěte.

Vojenská služba

Tuto dobu lze doložit vojenskou knížkou či jiným dokladem, který potvrdí, že v dané době byla vámi vykonávána povinná vojenská služba.

Doba na úřadu práce

Doba, kdy jste byli registrováni na úřadu práce se doloží potvrzením, které vám ÚP v dané době vydá. Zpravidla však ČSSZ tyto údaje již má a nestává se často, že by právě tato doba byla nedoložená.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.