Kratší úvazek. Jak je to s penězi a dovolenou?

Peníze

Pokud máte ve vašem zaměstnání kratší úvazek, ať již z jakéhokoli důvodu, určitě vás zajímá, jak je to s dovolenou nebo s platovými podmínkami. Dnes se podíváme právě na tento aspekt problému a rozebereme jej. Pojďme na to.

Nebudete na tom tratit finančně?

První se podíváme na dovolenou. V mnoha zdrojích se dočtete, že kratší úvazek nemá na dovolenou vliv. Je to pravda, pokud hovoříme o počtu týdnů. Pokud se však podíváme na výši náhrady mzdy u dovolené, nemusí to být vždy takto výhodné. Pokud máte totiž nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, ovlivní to výši náhrad. Pokud máte nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu co do měsíců v roce, nic se neděje, a počítá s tím i § 213 odst. 4 zákoníku práce. Negativní však je, pokud máte rozvrženou práci různé dny v týdnu a různé směny.

Nerovnoměrné směny, nerovnoměrné náhrady

Pokud pracujete každý den různou pracovní dobu, dochází k problému, při vypočítávání náhrady mzdy na dovolenou. Dovolenou byste měli využívat rovnoměrně a spravedlivě (například nejen ve dny s nejdelší pracovní dobou). Jiná situace je, když máte nerovnoměrné směny v rámci měsíců nebo týdnů během kalendářního roku. Zde je výpočet snadný. Vydělte plánovaných pracovních dnů nebo směn počtem týdnů v kalendářním roce. Tak zjistíte průměrný počet pracovních dnů připadajících na 1 týden. Z toho se pak vchází při výpočtu dnů připadajících na vaši dovolenou. Pokud je však váš případ ten první, může zkusit alternativní přepočty, například přepočet dnů dovolené na hodiny. To však nemá oporu v zákoníku práce a jde spíše o domluvu.

Co na to zákoník práce?

Tento postup mohl být již déle v zákoníku práce, avšak novela, která měla toto za cíl, nebyla schválena před volbami 2017 a nyní nepokračuje v projednávání.  Ministerstvo práce a sociálních věcí však slibuje, že s touto situací chce něco dělat, aby byl výpočet dovolené snadnější i pro lidi pracující na částečný a zkrácený úvazek.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.