Koupě nemovitosti – neplaťte přímo prodávajícímu

Právo

Pokud se chystáte koupit nemovitost, určitě promyslete každý detail. K takové úvaze patří také to, jak vykonat plnění smlouvy z vaší strany, tedy jak prodávajícímu zaplatit. Zpravidla totiž jde o velké peníze, pro mnohé lidi celoživotní úspory. Vyvarujte se tedy placení předem nebo placení přímo. Tady vám ukážeme jak na to.

V čem může být háček

Proč je u kupní smlouvy nemovitosti dobré dát si pozor na to, kdy platíte? Jde totiž o specifika koupě věci, která je zapsaná ve veřejném seznamu – u nemovitostí jde o katastr nemovitostí. Nestáváte se totiž vlastníkem ihned po podpisu smlouvy, ani po zaplacení. Zákon totiž stanovuje, že vlastnické právo přechází na novou osobu až v okamžiku, kdy je provedena změna vlastníka v katastru nemovitostí. Stáváte se tedy vlastníkem až když jste jako vlastník zapsán v katastru. Zde je tedy zakopán pes. Často se totiž stává, že platba v rámci smlouvy je vyžadována v určité lhůtě po podpisu, při podpisu nebo neprodleně po podpisu smlouvy. To, že zaplatíte, však neznamená, že jste vlastník. Teoreticky, totiž můžete nabývat nemovitost od nevlastníka, či může mít dům, byt či pozemek vady právní i faktické. Určitě je pro vás tedy bezpečnější zaplatit až ve chvíli, kdy budete vlastníkem. Ne každý prodávající však přistoupí na to, že mu bude placeno až budete zapsán jako vlastník.

Využijte služeb notáře nebo advokáta

Proto se v praxi využívá takzvaná notářská nebo advokátní úschova. Jak to funguje? Obrátíte se na advokáta nebo notáře, kteří jsou věrohodní, jelikož každý z nich je povinně zapsán u advokátské či notářské komory, musí mít náležité vzdělání, pojištění odpovědnosti a podobně. Ti vám tedy uschovají vaše peníze do takzvané úschovy. Nejsou tedy již u vás, ale ani ještě u prodávajícího. Jsou na oddělením účtu advokáta (každá úschova je oddělena od úschov jiných). Je také náležitě pojištěna.

Úschovní smlouvou vše vyřešíte

Prodávající i vy jako kupující tedy máte jistotu. Ještě není zaplaceno (nejste totiž ještě vlastník nemovitosti), avšak obě strany ví, že peníze budou vyplaceny. S advokátem nebo notářem totiž uzavřete smlouvu o úschově. V ní se zavážete složit peníze k advokátovi nebo notáři do úschovy a zároveň se notář či advokát zaváže vyplatit peníze (jen) za podmínek, které sami určíte. Například tedy, až nabydete vlastnické právo k předmětné nemovitosti. Nebo například po uplynutí dvou měsíců po nabytí nemovitosti atd.

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.