Konec růstu penze pro některé pracující důchodce, zlevní jim pojistné

01_duchod2

Pro některé pracující důchodce nastanou vcelku zásadní změny. Obecně nyní platí, že důchodce, který nadále pracuje, má nárok na zvýšení penze o to, co na pojistném odvádí. U některých důchodců to však již platit nebude, namísto toho dostanou slevu na pojistném. Jak bude změna vypadat?

Jaký je současný stav

Nyní platí, že pokud jsou penzisté, kterým vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, výdělečně činní, pak, pokud jde o činnost pojištěnou, mají nárok na navýšení důchodu. Toto navýšení pak závisí na tom, zda si penzisté při práci nechávají vyplácet také plnou penzi, její polovinu či zda důchod ještě nepobírají. Navyšování u těchto pojištěnců se pak týká jejich procentní výměry, kdy tato se zvyšuje:

  • o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dní činnosti, nepobírá-li pojištěnec starobní penzi nebo penzi invalidní ve III. stupni,
  • o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dní činnosti, pobírá-li pojištěnec polovinu svého starobního důchodu,
  • o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní činnosti, pokud si nechává starobní penzi vyplácet pojištěnec v plném rozsahu.

Sleva na pojistném, jako okamžitá odměna

Ministerstvo práce a sociálních věcí však plánuje v tomto výše uvedeném a popsaném systému změny. Pracující důchodci by měli mít nárok na slevu na pojistném na důchodové pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu. To by tedy znamenalo, že stát u těchto zaměstnanců odpustí plnou výši odvodu na důchodové pojištění, který je jim strháván z hrubé mzdy. Tato účast, byť z ní nebude odváděno pojistné, však bude i nadále dobou účasti na důchodovém pojištění.

Co podnikatelé?

Změny by se mohly týkat i podnikatelů, tedy nejčastěji OSVČ. Tyto osoby by také měly dosáhnout na stejnou slevu, jako důchodci vykonávající pracovní činnost. Má-li osoba nárok na starobní penzi v plném rozsahu, bude moci čerpat tuto slevu. Místo zálohy ve výši 29,2 % bude moci tedy OSVČ odvádět pouze 22,7 %. Tento nárok na slevu by měla OSVČ oznámit v Přehledu o příjmech a výdajích a uplatnit by jej měla nejpozději v tomto přehledu za rok, v němž slevu uplatní. Toto oznámení pak bude platit i na roky následující.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/nekterym-pracujici-duchodcum-uz-nebude-narustat-penze-dostanou-slevu-z-pojistneho/?utm_medium=kolotoc-header&utm_source=mesec-cz&utm_campaign=nekterym-pracujici-duchodcum-uz-nebude-narustat-penze-dostanou-slevu-z-pojistneho, https://www.penize.cz/starobni-duchod/437529-nova-odmena-pro-pracujici-duchodce-skonci-procenta-prijde-sleva

Náhledové foto – Pixabay

 

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.