Kolik příští rok zaplatí samoplátci zdravotního pojištění

Zdravotnický materiál

V důsledku zejména zvýšení minimální mzdy k prvnímu lednu nadcházejícího roku, se zdraží také zdravotní pojištění těm, kdo si jej platí sami (tedy tzv. samoplátcům zdravotního pojištění). Týká se to tedy těch, kdož nejsou zaměstnáni, nepodnikají, nejsou uchazeči o zaměstnání či za ně z jiného důvodu stát neplatí pojištění. O kolik si tyto osoby v příštím roce připlatí?

Kdo jsou samoplátci zdravotního pojištění?

Minimální mzda je vyměřovacím základem pro odvody zdravotního pojištění samoplátců. Kdo jimi jsou? Jsou to lidé, kteří celý kalendářní rok nejsou zaměstnání, nemají příjem ze samostatné výdělečné činnosti a zároveň za ně neplatí zdravotní pojištění stát. Stát platí zejména nezaopatřeným dětem, starobním a invalidním důchodcům, příjemcům rodičovského příspěvku, lidem na mateřské a uchazečům o zaměstnání, kteří jsou evidovaní na úřadu práce. Všichni ostatní jsou tedy samoplátci zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění se platí měsíčně. Jste-li tedy zaměstnáni, podnikáte či za vás platí pojištění stát, alespoň v části měsíce, za daný měsíc nejste samoplátci.

Kolik měsíčně na pojištění zaplatíte

Typicky půjde tedy například o studenty nad 26 let či nezaměstnané osoby, kteří však nejsou evidování na úřadu práce. Tito si po zvýšení minimální mzdy k 1. lednu 2022 budou muset připlatit 135 Kč za měsíc. Minimální mzda bude ve výši 16 200 Kč, z ní představuje 13,5 % 2187 Kč. To je také nová výše zdravotního měsíčního pojistného pro samoplátce (předtím 2052 Kč měsíčně).

Razantní zvýšení to není, jde ale o zvyšování opakované

Razantní zvýšení to tedy rozhodně není. Pojistné se mohlo zvyšovat ještě více. Dosluhující vláda, v které je stále zastoupena mimoparlamentní ČSSD, se zabývala také návrhy právě sociální demokracie, která požadovala zvýšení minimální mzdy na 18 000 Kč. Pak by si samoplátci připlatili 378 Kč měsíčně. Nutno však dodat, že se zvyšováním minimální mzdy toto pojistné pro samoplátce vzrůstá již několikátý rok v řadě.

Kdy budete muset první zvýšené pojistné platit

Již víme, kdo i kolik si připlatí. Správná otázka je tedy nyní – kdy si na pojistném dané osoby připlatí. Zvýšení je platné od 1. ledna 2022. Platba za leden je tedy již navýšena. Splatná je nejpozději do 8. února 2022. Nejpozději do 8. února tedy musíte splatit první zvýšenou částku pojistného.

 

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/samoplatci-zdravotniho-pojisteni-si-od-roku-2022-zase-priplati/
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.