Kolik peněz dostanete od státu při nemoci?

Nemoc

Pokud jste nemocní, určitě je to pro vás velmi nepříjemné. Komu by taky byly příjemné tělesné neduhy, byť jen krátkodobého trvání. O to více jde o nepříjemnosti, když jde o nemoci dlouhodobé. Respektive o dlouhodobou pracovní neschopnost. Mimo fyzické ale třeba i psychické překážky v tomto období na nemocné zajisté doléhá i finanční podstata problému. Nemoc znamená někdy větší, někdy menší výpadek příjmů. Kompenzovat je, alespoň tedy do nějaké části, mají různé peníze od státu, nemocenská, sociální dávky. Na co všechno máte nárok? Jak žádat o tyto peníze? A vyplatí se to? Kolik to dělá? Na všechny tyto otázky se budeme snažit odpovědět na následujících řádcích.

Nemocenská

První dávka, která vám určitě přijde na mysl je takzvaná nemocenská. Nárok na ni mají ze zákona ti zaměstnanci, kteří odvádí pojistné. Respektive u zaměstnanců je za ně odvádí jejich zaměstnavatel automaticky. Mezi podnikatele, kteří mají též nárok na nemocenskou, patří pak ti z nich, kteří si nemocenské pojištění sami dobrovolně platí. První tři pracovní dny se tato dávka však nepobírá. I když se v dnešních dnech na nejvyšší úrovni hovoří o zrušení této podmínky, zatím je praxe taková. Od třetího do čtrnáctého dne pak dávku vyplácí sám zaměstnavatel. Teprve delší pracovní neschopnost, tedy 15 a více dní dlouhá, je důvodem k tomu, aby dávky začal vyplácet stát. Standartní délka této nemocenské je 380 dní. Lze ji však prodloužit, a to na zvláštní nárok až na dva roky. Avšak patříte-li do skupiny invalidních důchodců nebo těch starobních, máte nárok jen na 70 dní. Pokud je vaše nemoc delší, zažádejte o invalidní důchod. O nemocenskou žádáte u svého lékaře. Ten vám vystaví neschopenku. Díl tohoto formuláře s modrým pruhem odevzdejte zaměstnanci, v případě, že jste OSVČ si jej ponechejte. Asi vás zajímá, kolik to vlastně dělá. Nejvyšší možná nemocenská dávka činí za 1. měsíc 15 840 Kč. To se však týká jen těch, kteří mají měsíční výdělek větší jak 92 000 korun. Máte-li průměrnou mzdu, bude nemocenská zhruba 8528 Kč za druhou půlku měsíce plus to, kolik vám uhradí od 4. do 15. dne zaměstnavatel.

Ošetřovné

Na ošetřovné mají nárok jen zaměstnanci. Ti se musí starat o člena domácnosti. Tím může být kdokoli, kdo bydlí ve stejné domácnosti. U rodičů, kteří chtějí pobírat dávku ve vztahu k dítěti, je dalším povoleným důvodem uzavření jejich školy či školky, a to tak, že se nedal očekávat. Pokud například onemocní matka a zároveň dítě, má nárok na ošetřovné druhý (zdravý) rodič. Žádání je podobné, jako to, výše popsané. U vašeho ošetřujícího lékaře dostanete formulář, který předáte zaměstnavateli. Nárok pak existuje od začátku do maximálně 9. kalendářního dne. U rodičů, kteří se o dítě starají sami bez druhého partnera, pak platí nárok na 16 takto proplácených dní. Ošetřovné nebo spíše jeho výše se vypočítává poměrně těžko. Jde totiž o 60 % vyměřovacího redukovaného základu za každý kalendářní den. Existuje však mnoho aktualizovaných kalkulaček na internetu.

Vedle ošetřovného i jeho dlouhodobá varianta

Ošetřovné má i svou dlouhodobou alternativu. Jde o novinku tohoto roku – takzvané dlouhodobé ošetřovné. Existují totiž lidé, kteří dlouhodobě nemohou pracovat, a to z důvodu ošetřování někoho, kdož vyžaduje dlouhodobou péči. I na ně sociální systém myslí. Nárok na něj pak mají, jak zaměstnanci, tak dobrovolně si platící podnikatelé. Stejně jako u nemocenské.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.