Kolik dělá nemocenská v tomto roce

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Dnes se podíváme na to, s kolika penězi můžete počítat, pokud onemocníte a nastoupíte na takzvanou nemocenskou. Podívejte se, kolik náhrada mzdy v roce 2020 dělá.

Náhrada mzdy pro zaměstnance

Nejdříve je dobré si vyjasnit pojmy. Vaše pracovní nemoc se dá rozdělit do dovou fází. V první fázi – prvních 14 dní (díky zrušení karenční doby v minulém roce včetně prvních tří dnů) dostáváte od zaměstnavatele náhradu mzdy. V další fázi – tedy od 15. dne do konce neschopnosti pak dostáváte nemocenskou dávku od státu. Náhrada mzdy je určena pro zaměstnance. OSVČ nemají nárok. S náhradou mzdy můžete počítat vždy, když pracujete na hlavní pracovní poměr nebo když pracujete na dohodu a současně si vyděláváte více jak 10 tisíc měsíčně.  Výši určuje průměrný hodinový výdělek za poslední čtvrtletí. Náhrada mzdy je pak 60 % hrubého hodinového výdělku, snížený o redukční hranice.

Redukční hranice náhrady mzdy pro rok 2020

Ty jsou pro tento rok stanoveny následovně:

  1. z hodnoty do 203,35 Kč se počítá 90 %,
  2. z hodnoty od 203,35 do 304,85 Kč se počítá 60 %,
  3. z hodnoty od 304,85 do 609,70 Kč se počítá 30 % a
  4. k hodnotě nad 609,70 Kč se již nepřihlíží.

Nemocenská dávka od státu

Nemocenskou dávku pak pobírají zaměstnanci nebo OSVČ, kteří si dobrovolně platí zdravotní pojištění, od 15. dne pracovní neschopnosti. Úředníci ČSSZ vycházejí u zaměstnanců z denního vyměřovacího základu. To je průměr denních hrubých mezd za uplynulý rok.  Pak jde o 60 % tohoto denního základu, který je ještě snížen redukčními hranicemi. Ty dělají pro rok 2020:

  1. 90 % z částky do 1162 Kč,
  2. 60 % z částky od 1162 do 1724 Kč,
  3. 30 % z částky od 1742 do 3484 Kč a
  4. k částce nad 3484 Kč se již nepřihlíží.

U dlouhodobé neschopnosti se pak dávka zvyšuje. Od 31. dne jde o 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. dne jde o 72 %.  Maximálně lze dávku pobírat 380 dní.

 

 

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.