Kdy vzniká nárok na sirotčí důchod a jaká je jeho výše

01_penize

Dnes se podíváme na jednu ze sociálních dávek z důchodového pojištění. Jde o sirotčí důchod, tedy důchodovou dávku, která je odvozena od účasti v důchodovém pojištění zemřelé osoby. Kdy máte nárok na sirotčí důchod? A jak bývá vysoký?

Kdy má dítě na důchod nárok

Na sirotčí důchod má sirotek, tedy nezaopatřené dítě, kterému zemřel rodič, nárok, pokud jsou splněný následující podmínky. Zemřelá osoba (rodič) musel před smrtí pobírat starobní či invalidní důchod anebo zemřel při pracovním úrazu. V ostatních případech vznikne nárok sirotkovi jen v případech, kdy je byla zemřelá osoba starší 28 let a byla alespoň 1 rok v posledních deseti letech účastna důchodového pojištění. Byla-li osoba starší 38 let, pak musela osoba být účastně důchodového pojištění alespoň 2 roky v posledních dvaceti letech před úmrtím.

Kdo je nezaopatřeným dítětem

Nezaopatřeným dítětem je dle zákona dítě do skončení povinné školní docházky a nad tento rámec nejdéle do 26 let osoba, která se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže takto připravovat nebo vykonávat výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů. Zjednodušeně řečeno – nezaopatřeným dítětem je vždy dítě, které je na základní škole a poté studenti středních či vysokých škol do 26 let. Od konce školní docházky také ti, kteří ze zdravotních důvodů nemohou studovat ani pracovat. U osob od skončení povinné školní docházky do 18 let se považuje za nezaopatřené dítě také ten, kdo je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce a zároveň nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Naopak nezaopatřeným dítětem nikdy není ten, kdo požívá invalidního důchodu třetího stupně.

Výše sirotčího důchodu

Jaká je výše této důchodové dávky? Nezaopatřené dítě dostane pravidelný důchod (na dobu, doku je nezaopatřeným dítětem), který se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra činí v tomto roce 3900 Kč měsíčně. Druhá část, tedy procentní výměra závisí na zemřelé osobě. Sirotek pobírá 40% procentní výměry, který pobírala či by pobírala zesnulá osoba

Zdroj: https://www.finance.cz/duchody-a-davky/vse-o-duchodech/pozustalostni-duchody/sirotci-duchod/, https://www.cssz.cz/sirotci-duchod, https://www.e15.cz/duchody-2022-valorizace-cerven

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.