Kdy vám vzniká nárok na mateřskou

Dítě

Dnes se podíváme na dávku, která má pomoci s výpadkem příjmů v pozdní fázi těhotenství matky a následné péči o novorozence. Jde o takzvanou mateřskou. Zaměříme se na to, kdo na ni má nárok, co přesně takzvaná mateřská představuje a kdy nárok konkrétní osobě vznikne. Pojďme tedy na to!

Co přesně mateřská je

Někdy se dávky a instituty, které se týkají porodu a narození dítěte pletou. Nyní se bavíme o takzvané mateřské, správně peněžité pomoci v mateřství. Jde o náhradu mzdy nebo platu během mateřské dovolené. Dobré je první si odlišit pojem mateřské ve smyslu mateřské dovolené a ve smyslu předmětné peněžité dávky. Mateřská dovolená je poskytována matkám zaměstnavatelem a činí 28 případně 37 týdnů (narodí-li se vícerčata). Matka může na mateřskou dovolenou nastoupit osm až šest týdnů před očekávaným porodem. Peněžitá dávka v mateřství se pak vyplácí rodičům, kterým tento nárok vzniká účastí na nemocenském pojištění. Jde ji pobírat se začátkem mateřské dovolené.

Nárok na mateřskou

Na mateřskou dovolenou a tím pádem i na peněžitou pomoc v mateřství má nárok zejména matka dítěte ve vysokém stupni těhotenství. Po šestinedělí po narození dítěte může dovolenou, a tedy i tuto dávku pobírat i otec dítěte nebo manžel matky. Jde o dávku z nemocenského pojištění. Nárok tedy máte jen pokud jste účastníky tohoto pojištění po dobu alespoň 270 dní v uplynulých 2 letech. V praxi to znamená, že musíte být zaměstnáni po tuto dobu a ze své mzdy či příjmu platit nemocenské pojištění.

Co mateřská u OSVČ

Jste-li OSVČ není vaší povinností platit nemocenské pojištění. K účasti se dobrovolně přihlásíte, máte-li o toto pojištění zájem. Pokud OSVČ platí pojištění alespoň 270 dní v průběhu 2 let a minimálně 180 dní v posledním roce, má nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Kolik mateřská činí

Jak se vypočítá tato dávka? Určí se denním vyměřovacím základem. To je průměr hrubých výdělků za posledních 12 měsíců, které se rozpočítají na dny. Výpočet je tedy hrubý měsíční příjem X 12 měsíců /  365 dní. Mateřská pak z takto vypočteného základu činí 70 procent, přičemž se mateřská ještě redukuje pomocí redukčních hranic. Přesný výsledek si lze spočítat na kalkulačkách, kterých je na internetu plno. Jen pro orientaci, matka s hrubým příjmem 30 tisíc korun měsíčně bude mít peněžitou pomoc v mateřství ve výši 20 730 Kč měsíčně. U hrubého příjmu 18 000 Kč je to 12 450 Kč. Maximálně lze pobírat 47 700 Kč měsíčně.

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz/blog/narok-materska, https://www.penize.cz/materska-dovolena/430520-materska-2022-jaka-jsou-pravidla-a-z-ceho-se-pocita#materska-presne

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.