Čtyřdenní pracovní týden si pomalu získává Evropu

Práce

V České republice se často globální trendy projevují až s jistým zpožděním. Problémy typu energetické soběstačnosti nebo globální klimatické změny jsou ale diskutovány i u nás. Jsou však trendy, které jako by se Česka vůbec nedotýkaly a nevěnujeme jim prakticky žádnou pozornost, alespoň z pohledu všeobecného povědomí. Patří mezi ně i otázka čtyřdenního pracovního týdne. V některých zemích se stává standardem, u nás se o ní až na výjimky prakticky nediskutuje. Proč?

Do práce čtyřikrát v týdnu

Myšlenka na zkrácený pracovní týden našla úrodnou půdu již v několika zemích západní Evropy, které jí v tom či onom rozsahu zavedly. Namísto pěti pracovních dní tam tak část lidí plní svojí práci v rámci čtyř dnů. Konkrétně se to týká zemí jako je Belgie, Švédsko nebo Island.

Zkracování pracovního podob může mít různou podobu, nejde ale o „rozpuštění“ jednoho osmihodinového pracovního dne do těch ostatních. Snižuje se samozřejmě i počet hodin strávených v práci s tím, že mzda zůstává.

Práce

Foto: Pixabay

Proč chce někdo čtyřdenní pracovní týden zavádět?

Zastánci tohoto přístupu uvádějí na straně výhod zlepšení nálady zaměstnanců, pozitivnější přístup a větší motivaci, což by mělo vést k vyšší produktivitě. A koneckonců, zavádění volných nedělích v továrnách Henryho Forda nebo v pozdější době rušení pracovních sobot přece také proběhly a dnes považujeme dva volné dny za samozřejmost. Tak proč ne tři? Otázkou je, zda v tomto případě může teorie předznamenávat výsledky v praxi.

Výsledky studií ze zemí, kde se tato novinka pomalu začíná zavádět jsou povětšinou pozitivní. Kritici ale upozorňují, že je třeba brát je s rezervou. Důvodem je podle nich to, že studie vždy trvaly pouze omezenou dobu a lze očekávat, že lidská přirozenost toužící po pohodlí se začne projevovat v dlouhodobějším horizontu. Zaměstnanci navíc v těchto případech věděli, že jsou součástí studií, což je pro jejich interpretaci významný problém.

A co Češi?

Jestliže se i odborníci přou o tom, zda se čtyřdenní pracovní týden ukáže jako užitečným nebo ne, ti čeští mají celkem jasno v tom, že u nás je její masovější zavedení hudbou vzdálené budoucnosti. Důvod je prostý.

Produktivita práce a produkovaná přidaná hodnota jsou v České republice ve srovnání se západem obecně příliš nízké na to, abychom si mohli něco podobného dovolit. Navíc by něco takového znamenalo významnou proměnu celého pracovního prostředí a přístupu k práci. Například je nutné, aby zaměstnanci nesli mnohem více zodpovědnosti za svojí práci a její plánování. Jejich nadřízený je potom má nikoliv kontrolovat, ale skutečně řídit. To je další věc, která u nás zatím není samozřejmostí.

Jistě se tento koncept i u nás sem tam objeví, plošně ale ještě hodně dlouho zaváděn nebude.

Zdroje informací: https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/pracovni-doba-zamestnani-benefit-prace-vykon.A220331_100210_podnikani_daja

https://cc.cz/ctyrdenni-pracovni-tyden-se-zkracenou-pracovni-dobou-se-experimentuje-v-cesku-i-ve-svete-ne-vsude-ale-dava-smysl/

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.