Kdy vám může být kráceno nemocenské

Nemocná

Lidově se nemocenské pojištění nazývá „nemocenská“. Ať již ji nazýváme korektně – tedy nemocenské, nebo zlidovělým označením, každý vnímáme, že je třeba v tomto režimu dodržovat určitá pravidla. Pokud je nebudete dodržovat, může být vaše nemocenské pojištění kráceno. Za jakých okolností? Na to se dnes podíváme. Pojďme na to!

Kdy jde o náhradu mzdy či platu a kdy o nemocenské

Dobré je si první uvědomit, kdy nemocenské zaměstnanec pobírá. Nemocenské pojištění, respektive dávka z účasti na tomto pojištění plynoucí, se pobírá až od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti do 380. dne. Od prvního do 15. dne jde o náhradu mzdy a vyplácí ji zaměstnavatel. Náhrada mzdy může být nižší, než jakou ukládá zákon, pokud jsou splněny podmínky § 192 odst. 4 zákoníku práce. Ten stanoví, že náhrada mzdy je jen poloviční pokud:

  • jde o dočasnou pracovní neschopnost (DPN) zaviněnou účastní ve rvačce,
  • DPN je bezprostřední následek opilosti či zneužití omamných látek nebo
  • DPN vznikne spáchání úmyslného trestného činu či přestupku.

Porušení pravidel dočasné pracovní neschopnosti

Pokud porušíte předepsaný režim, o které rozhodne ošetřující lékař, má to za následek další sankce. Pobíráte-li náhradu mzdy, pak zákoník práce stanoví v § 192 odst. 5, že zaměstnavatel může náhradu snížit či dokonce neposkytnout. Zpravidla půjde o nedodržení povinnosti být doma a vycházet jen v rámci vycházek. Toto je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat dle § 192 odst. 6 zákoníku práce. Obdobné je to i když pobíráte nemocenské pojištění (DPN od 15. do 380 dne). Pokud v této době porušíte předepsaný režim, může na základě kontroly okresní správa sociálního zabezpečení rozhodnout o odnětí nemocenského nebo krácení. Již inkasované prostředky musí pojištěnec vrátit.

Kdy na nemocenské nemáte nárok

Na nemocenské pojištění nemáte nárok, pokud si DPN přivodíte úmyslně. Dále ani v případě, když vám při DPN vznikne nárok na výplatu starobní penze (pokud činnost zakládající vaše pojištění skončila před tímto dnem). Nelze také pobírat nemocenskou, pokud je DPN způsobena útěkem z vazby či z místa výkonu trestu odnětí svobody či zabezpečovací detence. Dávka se nevyplácí ani za dny stávky.

Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů,

https://www.finance.cz/531381-nemocenska-polovicni-kracena-zadna/, https://www.cssz.cz/nemocenske, https://www.pamprofi.cz/33/192-zp-nahrada-mzdy-nebo-platu-pri-docasne-pracovni-neschopnosti-karantene-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EnZ76tRmSMnvIN2-Rn0nhdE/?uri_view_type=5

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.