Invalidní vozík

Kdy smíte parkovat na místech pro invalidy

Co potřebujete k tomu, abyste měli nárok na parkování na místech, která jsou určena invalidům? Na to se dnes podíváme. Pojďme si osvětlit co vše je k uplatnění tohoto nároku zapotřebí.

Stupeň invalidity nerozhoduje

Někdo si například myslí, že má nárok na toto parkování jen v případě, že je mu uznán invalidní důchod či stupeň invalidity. Pravdou však je, že tomu tak není. Stupeň invalidity ani existence pobírání invalidního důchodu neovlivňují to, zda můžete či nesmíte parkovat na místech, která jsou určena invalidním řidičům. Nárok na toto parkování máte totiž tehdy, pokud jste držiteli průkazu osoby, která má zdravotní postižení. To je jediná podmínka. V praxi jde o průkazy typu ZTP nebo ZTP/P. Poté si můžete požádat o průkazku, která vám dovolí parkovat na místech pro postižené. Ty vydává obec s rozšířenou působností. Většinou jejich sociální odbor.

Žádost o průkazku

Chcete-li tedy získat průkaz OZP, musíte kontaktovat pracoviště Úřadu práce. Žádost se zasílá poštou, či elektronicky. Při elektronickém přenosu je však vyžadován elektronický podpis. Dále se dokládá aktuální fotografie. Dále může tento žadatel také žádat o příspěvek na mobilitu, který dělá 550 kč měsíčně. Poté následuje správní řízení, ve kterém je posouzen váš zdravotní stav. To dělá okrasní správa sociálního zabezpečení, která vypracuje posudek o vašem stavu. Takto zpravidla činí na základě zdravotnické dokumentace.

Parkovací průkaz

Následně můžete žádat o parkovací průkaz. ten, jak již bylo zmíněno, vydává obec s rozšířenou působností. K jeho vydání budete potřebovat váš občanský průkaz a aktuální fotografii v rozměrech 35×45 mm.  Pokud jej získáte, máte nárok na bezplatné užívání stání pro vozíčkáře, které je takto vždy označeno. Buď na svislém či vodorovném značení.

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *