Kdy si lze přivydělávat, když jste zapsáni na úřadu práce

Úřad práce

Mnohdy se stane, že uchazeči o zaměstnání nemohou dobrou práci najít. Je jim však nabízeno velké množství brigád a přivýdělků. Otázka je tedy jasná. Mohou si přivydělávat po brigádách, když jsou zároveň vedeni v evidenci úřadu práce? Na tento dotaz se dnes budeme snažit odpovědět. Pojďme tedy na to!

Je možné si přivydělávat, má to však limity

Obecně lze říci, že je možné, aby si občané, kteří jsou v evidenci na úřadu práce, přivydělávat. Lze tak činit prostřednictvím takzvaného nekolidujícího zaměstnání. V takovém případě si však mohou přivydělávat jen za takovou odměnu, která nepřevyšuje polovinu minimální mzdy. V tomto roce je to tedy 7600 Kč za měsíc. Takto si však nelze vydělávat na základě dohody o provedení práce. Nejčastěji si tak lidé na úřadu práce přivydělávají na základě dohody o pracovní činnosti. Avšak pozor. Po dobu tohoto přivýdělku nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Vždy nekolidující zaměstnání oznamte úřadu práce

Výše odměny za přivýdělek je vždy nižší, než je podpora v nezaměstnanosti. Proto je nejvýhodnější takto si přivydělávat pro osoby, kteří již vyčerpali podpůrčí dobu nebo pro ty, kterým byla odložena výplata podpory v nezaměstnanosti kvůli tomu, že jim při výpovědi bylo vyplaceno odstupné. Výkon tohoto nekolidujícího zaměstnání je vždy nutné oznámit příslušnému úřadu práce. Toto nekolidující zaměstnání je totiž bráno jako krátkodobý přivýdělek, avšak pro nezaměstnané, kteří se na úřadu evidují by mělo být primárním cílem najít si stálé zaměstnání.

Z nekolidujícího zaměstnání neplatíte daň, avšak pojistné ano

I při nekolidujícím zaměstnání lze využít slevu na poplatníka. Stačí podepsat u vašeho zaměstnavatele prohlášení k dani. V důsledku tohoto uplatnění pak tedy ve výsledku naplatíte z příjmu do 7600 Kč hrubého za měsíc žádnou daň (sleva na poplatníka činí 2320 Kč). Pojistné se však z takového příjmu odvádí. Pokud si tedy vyděláte 7600 Kč za měsíc hrubého, je vám strženo pojistné, a to konkrétně 342 Kč na zdravotní pojištění a 494 Kč na sociální pojištění. Ve výsledku tak vaše čistá mzda činí 6764 Kč.

Zdroj info: https://www.mesec.cz/clanky/jak-si-privydelat-brigadou-kdyz-jste-na-uradu-prace/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.