Kdy se OSVČ vyplatí platit si nemocenské

Nemocná

Nemocenské pojištění. Platba a účast na tomto pojištění je pro zaměstnance povinná. OSVČ e však tohoto systému může účastnit dobrovolně jen v případech, kdy se sám přihlásí. Kdy se placení nemocenského OSVČ vyplatí? A kdy spíše ne? Na to se dnes zaměříme. Pojďme na to!

Placení nemocenského pojištění OSVČ

Proč vůbec platit nemocenské pojištění. Pokud je osoba účastna na nemocenském pojištění a odvádí pojistné ze svých výdělků, pak má nárok na dávky při dočasné pracovní neschopnosti, mateřskou dovolenou, otcovskou dovolenou a podobně. OSVČ si platit nemocenské pojištění nemusí. Mohou se však k tomuto pojištění dobrovolně přihlásit. Valná většina OSVČ však účast nevyužívá, protože pro ně toto pojištění nemá takové výhody jako pro zaměstnance. Při pracovní neschopnosti dostávají dávky, které jim nahrazují výdělky až od 15. dne (zaměstnanci také, avšak do 15. dne jim poskytuje zaměstnavatel ze zákona náhradu mzdy). Většina dočasných pracovních neschopností však trvá do 15 dní, a proto by často OSVČ jen platili pojistné, ale reálně by nikdy nezačali čerpat dávky z nemocenského pojištění. Pro čerpání dávek musí OSVČ odvádět pojistné a zároveň být účastni v systému alespoň tři měsíce.

Kolik dělají pro OSVČ zálohy

Zálohy či pojistné na nemocenské pojištění dělají 2,10 % měsíčního vyměřovacího základu. Ten se liší podle všech výdělků. Vždy to musí být však minimálně 7000 Kč za měsíc. Při takovém vyměřovacím základě tedy OSVČ musí platit minimálně 147 Kč za měsíc (reálně však vždy dle svých příjmů). Z výše uvedených důvodů většina OSVČ nemocenské neplatí. Na dávky při dočasné pracovní neschopnosti totiž často nedosáhnou (museli by marodit déle jak 15 dní, přičemž výplata náleží až od 15. dne). Větší motivace může být u OSVČ, kteří by chtěli pobírat peněžitou pomoc v mateřství, tedy takzvanou mateřskou. Zde je však podmínka, že OSVČ musí být pojištěn alespoň 270 dní v průběhu 2 let a minimálně 180 dní v posledním roce.

Kolik dělá nemocenské pro OSVČ

Pokud si již jako OSVČ platíte nemocenské, máte nárok na nemocenské dávky při dočasné pracovní neschopnosti, kterou vám potvrdí ošetřující lékař. Výše dávek se odvíjí od denního vyměřovacího základu. Jde o roční vyměřovací základ vydělený počtem kalendářních dnů. Tato denní dávka se ještě redukuje přes tři redukční hranice. Výše dávek je pak následující:

  • Do 30 dne (tedy od 15. do 30. dne) činí dávka 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu,
  • od 31. dne se zvyšuje nemocenské na 66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu,
  • od 61. dne se zvyšuje nemocenské na 72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Zdroj: zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 https://www.mesec.cz/kalkulacky/nemocenske-osvc/, https://www.kalkulackaosvc.cz/faq/kdy-je-pro-mne-jako-osvc-vyhodne-platit-nemocenske-pojisteni, https://www.podnikatel.cz/clanky/vyplati-se-zivnostnikum-hradit-si-nemocenske-pojisteni/


Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.