Kdy může zaměstnavatel mít na pracovišti kamery

právo

Také jste se setkali na pracovišti s tím, že v místě práce se instalují kamery monitorující prostory nebo dokonce zaměstnance? Dnes se podíváme na to, jak to s kamerami na pracovišti je? Co zaměstnavatel může a co je již přes čáru?

Ochrana soukromí zaměstnanců

Ochrana soukromí zaměstnanců je upravena zákoníkem práce v § 316 odst. 2. Zaměstnavatel dle tohoto ustanovení nesmí bez závažného důvodu, který spočívá ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách tím, že pracovníky podrobuje otevřenému či skrytému sledování či odposlechu. Jiná je však situaci, kdy zaměstnavatel potřebuje chránit svůj majetek či jiné zájmy, kterými mohou být bezvadný provoz, dobré zacházení zaměstnanců se zákazník či se svěřenými prostředky. Jinými slovy řečeno, důvody pro monitoring mohou existovat a ochrana tak není absolutní.

Výjimky z ochrany soukromí

Nelze tedy monitorovat a jinak sledovat zaměstnance, existují však výjimky. Těmi jsou existence závažného důvodu, který spočívá v povaze činnosti zaměstnavatele. Takový důvod pak odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů. V takovém případě je však zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance, a to o existenci monitoringu, jeho rozsahu, rozsahu kontroly a způsobech provádění. I v důsledku výše uvedeného je však jasné, že skryté kamery jsou nepřípustné. Jste-li s nastalou situací nespokojeni, lze se obrátit na inspektorát práce nebo na úřad pro ochranu osobních údajů.

Zaměstnanec musí souhlasit

Dle zákona je potřebné informovat zaměstnance o zpracovávání osobního údaje, kterým je i kamerový záznam, a získat souhlas tohoto pracovníka. Častým prohřeškem zaměstnavatelů bývá vynucování si souhlasu. V takovém případě však může zaměstnanec namítat neplatnost takového jednání. Další častou chybou je, že zde úplně absentuje souhlas, ten je však nezbytný. Před udělením souhlasu se ještě musí zaměstnanci dozvědět pro jaký účel se osobní údaj zpracovává. Souhlas lze odvolat.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/muze-vas-zamestnavatel-sledovat-pri-praci-kamerami-a-kamery-na-toaletach/, https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/kamerove-systemy-na-pracovisti-jake-ma-zamestnavatel-povinnosti-1371452

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.