Kdy může vstoupit pronajímatel do bytu

Byt

Jste-li v nájmu, určitě se vám bude hodit vědět, kdy k vám může pronajímatel přijít na kontrolu. I když je to totiž byt v jeho vlastnictví, nemůže sem jen tak, kdy se mu zachce. Existují pravidla, která dovozujeme z občanského zákoníku a již vytvořené praxe. Zde jsou.

Provedení oprav a údržby věcí

Prvním případem, kdy pronajímatel může vstoupit do bytu, který užívá nájemce, je, když takto činí za účelem provedení oprav nebo údržby věci. Ze zákona totiž pronajímateli náleží povinnost udržovat byt a jeho části ve stavu, který umožňuje bezproblémové užívání bytu k bydlení nájemcem. Veškeré větší opravy tak musí dle zákona dělat on a nájemce mu musí bez zbytečného odkladu umožnit přístup do bytu.

Kontrola bytu

Stát se však může, že pronajímatel se chce jen ubezpečit, že nájemce řádně užívá byt a nikterak jej neznehodnocuje či si jinak nepočíná proti zákonu či nájemní smlouvě. Tento typ návštěvy však musí být řádně ohlášen v přiměřené době předem. Je-li návštěva řádně ohlášena, pak musí nájemce prohlídku bytu a jeho zařízení umožnit. Dále je zde ještě jeden případ. Pokud je již známo, kdy nájem končí a byt má být dále pronajímána i po tomto skončení někomu jinému, pak může pronajímatel učinit i prohlídku bytu před skončením nájmu. Nájemce opět musí umožnit přístup pronajímateli. Ten se zas musí řádně ohlásit.

Ostatní případy

Ještě je zde jeden případ, kdy se pronajímatel nemusí hlásit. Jde o situace, kdy jeho nepřítomnost v bytě může znamenat vznik škody kvůli prodlení. Nejčastěji půjde o havárie či jiné poruchy, které musí být řešeny okamžitě. Když již známe všechny případy, kdy pronajímatel může vstoupit do bytu, je zde otázka, co dělat, když pronajímatel tyto pravidla porušuje. Pokud chodí na kontroly neúměrně často či se neohlašuje, porušuje klidné užívání věci, na které jako nájemce máte právo. Můžete tedy požadovat slevu na nájemném.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.