Aukce

Kdy může pronajímatel na kontrolu?

Pokud pronajímáte svou nemovitost nebo její část, určitě to znáte. Nájemník nemusí být vždy slušný k prostorám nebo zařízení, a proto je dobré jej někdy zkontrolovat. Jde však o soukromý prostor daného člověka. Vstup se tak řídí několika pravidly, které si dnes představíme.

Kdy můžete vstoupit?

Zákon stanovuje, že pronajímatel má právo do svého nájemního bytu vstoupit. Musí mít však oprávněný důvod. Dále se rozlišují situace, kdy jde o vstup pronajímatele do obydlí nájemce bez ohlášení, a kdy naopak je oznámení dotčenému nutné. Pravidlo říká, že vlastník prostor se nemusí ohlašovat nájemci, pokud hrozí, že vlastníkovi vznikne škoda na majetku. V praxi půjde nejčastěji o případy, kdy například sousedi pronajímatele upozorní na kouř z požáru v bytě nebo třeba při vytopení. V ostatní případech se však pronajímatel musí ohlásit.

Kontrola stavu zařízení

Jak tedy již z výše popsaného vyplývá, při kontrole prostor a chování nájemníka k nim se musí vlastník předem ohlásit. Zákon vyloženě říkápředem v přiměřené době. Mnoho nájemních smluv již tuto situaci samo reguluje. Můžete tak stanovit, že pronajímatel má právo zkontrolovat byt, pokud to oznámí alespoň 14 dní dopředu. Vyhnete se tak vykládání právního pojmu přiměřená doba. To může v praxi vést k mnoha sporům.

Návštěvy nesmí být časté

Při každé takové návštěvě je tedy nutné, aby se na ni nájemce připravil, nejlépe aby byl v danou chvíli doma. Svým způsobem jej návštěva omezuje, a i z tohoto důvodu zákon stanovuje, že pokud jsou návštěvy tak časté, že nájemci způsobují podstatné obtíže, může žádat o slevu na nájemném. Právě podstatné obtíže lze vykládat a použít i na tuto situaci. Právě sleva na nájemném je pak jakási protihodnota k obtěžování návštěvami. Proto mnohé smlouvy přímo frekvence návštěv omezují.

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *