Kdy musíte podávat přiznání k dani z nemovitosti

koruny

Konec ledna je nejzazším termínem, kdy musí daňový poplatník podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Ne vždy je však nutné toto přiznání podávat. My se dnes podíváme na jasná pravidla, kdy tento úkon činit musíte a kdy nikoli.

Stali jste se v minulém roce majiteli nemovitosti?

Obecně platí, že vlastník podává daňové přiznání k dani z nemovitostí pouze jednou – poprvé. Podáváte tedy přiznání tehdy, kdy se stanete nově vlastníkem. Pokud jste se v minulém roce stali nově vlastníky nemovitosti, tedy pozemku, rodinného domu nebo bytu či nebytové jednotky, pak musíte podávat daňové přiznání, protože vůči této nemovitosti jste ještě nikdy přiznání nečinili.

Kdo danou nemovitost změnil

Dále musí podávat přiznání k dani také všichni stávající vlastníci, kteří sice již jednou daňové přiznání provedli, avšak v minulém roce provedli přístavbu, nástavbu či nemovitost částečně zlikvidovali, pokud se tím změnil druh či výměra pozemku či se zvýšil počet nadzemních podlaží. Dále je nutné podat přiznání po kolaudaci stavby.

Když se věc nezměnila, nic neřešíte

Pakliže jste již jednou daň z nemovitých věcí přiznávali a v uplynulém roce se nezměnila žádná okolnost, která má vliv na výpočet daně, pak máte situaci nejjednodušší, k dani se nepřiznáváte, přijde vám složenka, kterou je nutné jen zaplatit. Změnou rozhodnou pro vyměření daně je typicky změna výměry parcely, a to i na základě revize katastru nemovitostí. Naopak nemusíte podávat přiznání, pakliže se mění jen výše daně, například rozhodnutím obce o zvýšení místního koeficientu. Tyto změny zohledňuje automaticky finanční správa. No a jaké jsou tedy důležité termíny pro tento rok? Do 31. ledna musíte podat daňové přiznání s rozhodnými skutečnostmi k 1. lednu 2023, zaplatit ji pak musíte do 31. května 2023.

Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/439108-dan-z-nemovitych-veci-2023-kdo-podava-priznani-navod-terminy-zmeny, https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2023/informace-k-dani-z-nemovitych-veci-na

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.