Kdy musíte hlásit nehodu, abyste nepřišli o peníze

Nehoda

Ze zákona není nutné každou nehodu hlásit policii či jiným orgánům. Něco jiného však může vyplývat z vaší pojistné smlouvy. Dne se tedy podíváme na to, jak neudělat chybu a kdy co a komu nahlašovat při autonehodě, abyste nebyli například při pojistném plnění kráceni. Pojďme na to!

Kdy je nutné ze zákona nahlásit dopravní nehodu

Obecně není nutné ke každé dopravní nehodě volat policii či pojišťovnu. Nehodu je nutné nahlásit Policii České republiky v následujících případech. Pokud dojde k usmrcení osoby nebo zranění osoby. Přitom je dobré zkontrolovat účastníky nehody pečlivě, ne vždy je zranění na první pohled vidět či cítit. Dále je nutné policii nahlásit dopravní nehodu, dojde-li k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém z vozidel částku 100 000 Kč. Stejně tak musíte oznámit událost, je-li zde hmotná škoda na majetku třetí na nehodě neúčastnící se osoby či poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace. Policie musí být zavolána ještě tehdy, nemohou-li účastníci sami zabezpečit obnovení silničního provozu nebo pokud se účastníci nedokážou dohodnout na zavinění události.

Raději nahlašujte a dokumentujte

Z hlediska pojištění je však nejlepší vždy volat Policii, zejména nejste-li si jistí zaviněním či nevíte přesně, jak vysoká je zde škoda. Protokol od policie stejně jako vaše vlastní dokumentace místa nehody a stavu vozidel pak bude dobrým začátkem pro uplatňování vašeho nároku na pojistné plnění. Jde o jistější variantu. Navíc je dobré znát vlastní pojistnou smlouvu. Ta si může vymínit, že u některých událostí, byť zde není zákonná povinnost nahlásit nehodu, je nutný protokol od Policie nebo alespoň oznámení pojišťovně.

Chyby, co mohou přijít draho

Jak bylo již zmíněno, je dobré znát pojistné podmínky vašeho pojištění. Ty obsahují také výluky a podmínky krácení pojistného plnění. Nejčastějším důvodem je, že je odmítnuto plnění či alespoň kráceno, pokud řidič nezavolá Policii, ačkoli k tomu měl zákonnou povinnost. Chyba může vzniknout také tehdy, má-li protokol o nehodě jen druhá strana nehody, avšak vy ne. Spoléhání se na to, že viník nahlásí nehodu své pojišťovně se někdy nemusí vyplatit. Je dobré mít tedy dva či kopii originálu a zaslat jej také na svou pojišťovnu. Pokud již z počátku druhá strana nechce protokol vyplnit. Zavolejte policii. Stejně tak učiňte, máte-li podezření, že druhá strana užila drog nebo alkoholu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/pojisteni/povinne-ruceni-havarijni-pojisteni-skoda-nahrada.A230418_720051_poj_sov, https://www.policie.cz/clanek/kdy-k-nehode-privolat-take-policisty.aspx.

Náhledové foto – Shutterstock