Kdy musí řešit daně i zaměstnanci?

Daně

Daňové přizná k dani z příjmů fyzických osob se většinou týká hlavně podnikatelů. V některých situacích však musíte i vy, jako zaměstnanci, onen formulář podat. Kdy tomu tak je? Případů není málo a my se na ně dnes podíváme!

Když pracujete pro dva zaměstnavatele

Pokud jste zaměstnáni ve dvou odlišných firmách, přičemž v nich pracujete najednou, musíte podávat daňové přiznání. Záleží však na okolnostech. Jde-li o pracovní poměr na základě dohody o pracovní činnosti, přiznávat daně budete muset vždy. Pokud však máte dohodu o provedení práce, činíte tak jen při výdělku nad 10 tisíc korun měsíčně. Na obou pracovištích si vyžádejte přehled o ročních příjmech a následně je sečtěte do formuláře o přiznání.

Podnikání jako „vedlejšák“

Další situací může být ta, když pracujete jako zaměstnanec, avšak k tomu ještě provozujete podnikatelskou činnost. Pro účely daní, je úplně irelevantní, jaká činnost je pro vás ta hlavní. Musíte podávat daňové přiznání. K němu budete potřebovat příslušný formulář (základní, 4 strany) a také přílohu 1. Příjmy se budou pak danit dle § 7. Následně budete mít ještě povinnost odevzdat k takto zdaňovaným příjmům přehled pro správu sociálního zabezpečení i vaši zdravotní pojišťovnu.

Když zrušíte životní pojistku

Jako poslední situaci jsme vybrali tu, která je asi pro mnohé překvapivá. Pokud jste totiž v minulosti využívali daňové výhody k penzijnímu připojištění nebo k životní pojistce a poté ji předčasně vypovíte, musíte podávat daňové přiznání. Proto je tedy dobré ptát se, zda je to opravdu nutné a zda se vám to vyplatí. Na placení pojistky či střádání na penzi jste totiž mohli uplatňovat slevy na dani. Pokud jste tak činil musíte podávat přiznání k dani. Uplatněné slevy se totiž musí dodanit. K takovým úkonům budete potřebovat opět základní čtyřstránkový formulář a přílohu číslo 2 k tomu. Příjmy se budou danit na základně § 10.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.