Kdy musí podnikatelé platit autorům poplatky skrze OSA?

Televize

Podnikatelem a veřejnost v rámci vaší činnosti, například ve vaší prodejně či provozovně, mohou slyšet či vidět cizí autorská díla, musíte platit poplatky Ochrannému svazu autorskému (OSA). Kdy musíte tyto poplatky za přehrávanou hudbu a jiné zpřístupňování děl platit? Na to se dnes zaměříme!

Za co platíte autorské poplatky

Autorské poplatky se platí, pokud pořádáte veřejnou akci nebo vlastníte provozovnu, kde je rádio, televize či jiné zařízení, které je způsobilé k číření autorských děl. Nejde však o koncesionářské poplatky za veřejnoprávní stanice ČT a ČRo. Jde o poplatky, které se platí kvůli tomu, že zveřejňujete cizí autorská díla. Nejčastěji se platí Ochrannému svaz autorský, tedy tzv. OSA. Tyto autorské poplatky se vztahují na audiovizuální tvorbu, rozhlasové a televizní vysílání a pouštění těchto děl ze záznamu. Autorským dílem obecně slovy zákona jsou literární a jiná umělecká i vědecká díla, která jsou výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti a jsou vyjádřena v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Autorské poplatky se platí autorům prostřednictvím správců k jejich odměně.

Kdy vám vznikne povinnost platit poplatky

Platit autorský poplatek vám vznikne vždy, když v provozovně nebo na pořádané akci máte rádio nebo televizi či jiné audiovizuální zařízení. Platit musíte i tehdy, používáte-li toto zařízení jen sporadicky. Typicky půjde o restaurace, bary, obchody, kadeřnictví, kosmetické salony a podobné provozovny. Stejně tak musí platit pořadatelé kulturních a sportovních akcí a majitelé ubytovacích zařízení, kde jsou na pokojích televize či rádia.

Komu se platí poplatky

Poplatky se platí takzvaným kolektivním správcům. Těmi jsou u nás OSA, Dilia, INTERGRAM, OAZA, OOA-S. Od roku 2018 je však situace zjednodušena, kdy se licenční smlouvy nakupují jen prostřednictvím jednoho správce – OSA. Tento svaz pak poplatky mezi ostatní rozděluje. Poplatek se platí skrze internetový obchod OSA, kde si koupíte licenční smlouvu pro svou provozovnu. Jde-li o veřejnou kulturní nebo sportovní akci, musíte vyplnit online formulář na stránkách OSA, kde popíšete seznam všech hraných skladeb. Výše poplatku je pak dle lokality dle obyvatel a dle využití daného díla. Pro sportovní a kulturní akce jsou poplatky jednorázové, pro provozovny paušální. Na stránkách OSA je k dispozici sazebník.

Zdroj: Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů, https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/zjistete-kdy-platit-autorske-poplatky-sdruzeni-osa/?bid1=ps-SME-DSA-2508-Google, https://www.osa.cz

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.