Kdy máte v práci nárok na volno, a kdy je volno placené

01_prace

Dnes se podíváme na životní situace, které se mohou stát každému zaměstnanci. Otázkou je, zda máte v daných situacích nárok na volno z práce. Kdy je toto volno placené a kdy nikoli? Na to vše si dnes zkusíme odpovědět. Pojďme na to!

Návštěva lékaře

Pokud není možné absolvovat vyšetření nebo ošetření u lékaře mimo pracovní domu, pak máte nárok na to, aby vám zaměstnavatel poskytnul náhradní volno s náhradou mzdy. Vždy však jen v míře nezbytné. Dle zákona je tedy toto volno s náhradou mzdy poskytováno jen na nezbytnou dobu a jen pro návštěvu nejbližšího zdravotnického zařízení vašemu bydlišti či pracovišti. Pokud však zaměstnanec jde k lékaři, který není jeho nejbližším, pak má sice opět nárok na volno, avšak náhrada mzdy se vztahuje jen na dobu, která by byla potřebná k návštěvě nejbližšího zařízení. V ostatním rozsahu jde pak tedy o volno neplacené.

Když se chystáte na svatbu

Pokud jste zaměstnanec a chystáte se na návštěvu svatby, pak máte rozdílné nároky dle toho, zda jde svatbu vaší či jdete na svatbu jen jako svatebčan. Jde-li o vaši svatbu, máte nárok na dva dny volna. Jedním dnem z nich je den účasti na svatbě. Jen jeden den z tohoto volna je placený. Jde-li o obřad vašeho dítěte, máte nárok jako rodič na jeden den placeného volna. Vdává či žení-li se však váš rodič, pak sice opět máte nárok na den volna, avšak jen neplaceného. Zaměstnanci tedy z den volna nenáleží náhrada mzdy.

Smrt v rodině

Pokud zaměstnanci zemře rodič, zaměstnanec má nárok na jeden den neplaceného volna pro účast na pohřbu, či dva dny, pokud tento zaměstnanec obstarává pohřeb. Pokud však zaměstnanci zemřel manžel, partner nebo dítě, má zaměstnanec nárok na dva dny volna a jeden den pro účast na pohřbu. Jde o volno s náhradou mzdy, tedy o takzvaní placené volno.

Zdroj info: Zákoník práce

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.