Kdy má OSVČ nárok na podporu v nezaměstnanosti

Doba je ekonomicky nejistá, zejména kvůli stále trvající pandemii onemocnění covid-19, a proto více a více OSVČ zajímá, jaké jsou podmínky proto, aby i oni, stejně jako zaměstnanci, mohli na úřadu práce pobírat podporu v nezaměstnanosti. My se na tuto problematiku dnes blíže podíváme. Tak pojďme na to!

Kdy se může OSVČ přihlásit na úřad práce

Aby se vůbec mohlo hovořit o podpoře v nezaměstnanosti pro OSVČ, je důležité, aby se daná samostatně výdělečně činná osoba přihlásila na úřad práce, respektive do jeho evidence. Takto může OSVČ učinit v dvou případech. Buď ukončí svou podnikatelskou činnost, nebo ji alespoň přeruší. Takto můžete jako OSVČ učinit na jakékoli pobočce živnostenského úřadu. Poté musíte tuto skutečnost ohlásit OSSZ a zdravotní pojišťovně. Když na živnostenském úřadě podepíšete změnový list, pak tento úřad ohlásí přerušení nebo ukončení podnikání za vás.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Až při přerušení nebo ukončení podnikání se může OSVČ přihlásit do evidence úřadu práce. Pro přihlášení musíte vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání a (abyste měli nárok na podporu) také žádost o podporu v nezaměstnanosti. Obě listiny lze zaslat poštou, datovou schránkou či e-mailem na pobočku ÚP. K těmto žádostem musíte přiložit potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění a potvrzení o posledním vyměřovacím základu pro účely ÚP.

Kdy tedy budete pobírat podporu?

Podmínky žádosti o podporu v nezaměstnanosti osoba splní, pokud dle § 39 zákona o zaměstnanosti splní podmínku, že v posledních dvou letech před zařazením do evidence ÚP získali dobu důchodového pojištění v délce minimálně 12 měsíců. Pro OSVČ to znamená, že musí v tomto dvouletém období před přihlášením do evidence ÚP po dobu minimálně 12 měsíců odvádět zálohy na důchodové pojištění. Je-li to ze zaměstnání nebo z podnikání není rozhodné.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.