Kdy ke kácení stromu není potřeba povolení

Strom

Obecně zákon o ochraně přírody a krajiny stanoví, že ke kácení dřevin je nutné povolení příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je zpravidla obecní úřad. V některých případech se však obejdeme i bez tohoto povolení. O které případy jde?

Obecně nelze kácet bez povolení

  • 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví, že ke kácení je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Pokud však zákon nestanoví jinak. To se děje formou výjimek, které stanovil. Buď zákonodárce sám nebo na jeho zmocnění ministerstvo životního prostředí. Pokud je potřeba povolení, je vydáno, pokud je to nutné ze závažných důvodů pro vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Pokud jsou dřeviny na silničním pozemku, pak je dokonce vedle povolení ještě nutný souhlas silničního správního orgánu.

Speciální důvody

Hned ve svém odstavci druhém § 8 zákona stanoví, že povolení není potřeba ve zmíněných případech. Jde však o spíše speciální případy, které běžný člověk spíše neřeší. Jde totiž o zvláštní režimy například u břehových porostů, u elektráren a plynáren, u rozvodů energie a podobně. Ve všech případech, které jsou zmíněny v § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny není potřeba povolení, avšak kácení musí být nejméně 15 dní předem oznámeno orgánu ochrany přírody.Ten může záměr zakázat.

Dřeviny menšího vzrůstu a ovocné stromy

Dalšími případy, kdy není potřeba povolení ke kácení dřevin, jsou již situace, které se mohou hodit všem, kteří mají na svých pozemcích menší stromy a stromy ovocné. V takovém případě totiž zákon zmocňuje ministerstvo, aby vyhláškou stanovilo tyto další situace. Vyhláška MŽ č. 189/2013 Sb., pak stanoví, že není potřeba povolení, jde-li o dřeviny o obvodu do 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), jde-li o zapojené porosty dřevin, není-li zasažená plocha větší jako 40 metrů čtverečních, jde-li o porosty energetických dřevin či vánoční stromky, nebo pokud jde o ovocné stromy rostoucí na pozemcích v zastavěném území, které jsou v katastru evidované jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

 

Zdroj: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.