Kdy je mzda splatná, a co když vám ji dluží

Peníze

Dnes se podíváme na nárok, který má za odpracovanou práci zpravidla každý měsíc každý zaměstnanec za svým zaměstnavatelem. Jde o mzdu či plat. Podíváme se na tuto pohledávku a její splatnost. Kdy vám ji zaměstnavatel musí vyplatit nejpozději, a co když tak neučiní?

Rozdíl mezi splatností a výplatním termínem

Tyto dva pojmy musíme oddělovat. Splatnost mzdy je upravena v zákoníku práce a od tohoto se zaměstnavatel nesmí v neprospěch zaměstnance odchýlit. Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, nejpozději v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byla práce vykonána. Kupříkladu mzda za práci vykonanou v květnu je splatná k 30. červnu. Od 1. července je zaměstnavatel v prodlení. Druhým termínem je pravidelný termín výplaty nebo platu, který musí být v rámci pracovněprávního vztahu stanoven, sjednán nebo určen v období splatnosti dle § 141 odst. 3 zákoníku práce.

Termín výplaty nemá závazné účinky

Termín výplaty z hlediska práva nemá pro zaměstnavatele větší relevanci. Jde spíše o opatření zaměstnavatele, kterým určuje, kdy bude vyplácet mzdy. Práva a nároky, které jsou spojeny s tím, že je zaměstnavatel v prodlení s placením mzdy se však užijí až po uběhnutí doby splatnosti. Není-li stanoveno dříve, je zaměstnavatel v prodlení až prvním dnem, který následuje po posledním dni měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém, byla práce vykonána.

Úroky z prodlení a možnost odejít

Pokud je však již po splatnosti, má zaměstnanec řadu nároků. Zejména jde o úroky z prodlení počítané za každý den prodlení zpravidla v zákonné výši, nesjednají-li si zaměstnavatel se zaměstnancem úroky vyšší. Zaměstnanec má pak právo dle § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce okamžitě zrušit pracovní poměr, a to po uplynutí 15 dní po uplynutí splatnosti mzdy.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.mesec.cz/clanky/kdy-muzete-zrusit-pracovni-pomer-kdyz-vam-zamestnavatel-dluzi-penize/, https://ppropo.mpsv.cz/XXI3Splatnostmzdyneboplatuavypla

Náhledové foto – Pixabay