death-2421820_1280

Kdy a za jakých podmínek máte nárok na pohřebné

Smrt milovaného člověka je bezpochyby tou nejhorší životní událostí, která vás může potkat. V jednom z dřívějších článků jsme vás již informovali, jaké úřední náležitosti je v takové situaci nutné vykonat. Nyní se podíváme, kdy máte jako pozůstalí nárok na pohřebné a co všechno proces k němu vedoucí obnáší.

Co je pohřebné a kdo na něj má nárok

Pohřebné je speciální sociální dávkou, kterou v některých případech vydává žadatelům úřad práce. Jeho hlavním úkolem je pokrytí nákladů spojených s vypravováním pohřbu blízkého člověka. Že se jedná o dávku poskytovanou pouze v „některých případech“ nepíšeme jen tak pro legraci. Náleží totiž pouze rodičům nezaopatřeného dítěte či nezaopatřenému dítěti jako takovému. Taková osoba musí mít samozřejmě trvalé bydliště na území České republiky a jediná výjimka z pravidla nastává v momentě, kdy se matce narodí mrtvé dítě.

Koho si ovšem představit jako nezaopatřené dítě? Podle zákona o státní sociální podpoře se jedná o člověka, který dosud nedokončil povinnou školní docházku a nebo se nachází se ve věkové hranici pod 26 let, pokud:

 • se stále ještě soustavně připravuje na budoucí povolání – čili studuje
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání, popř. vykonávat výdělečnou činnost kvůli nemoci nebo úrazu
 • nemůže vinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat výdělečnou činnost
 • není příjemcem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

Za nezaopatřené dítě úřady považují také toho, kdo je do svých osmnácti let evidován na krajské pobočce úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Platí to ale jen v případě, že danému člověku zároveň nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Kde žádat o pohřebné a kolik můžete očekávat

Formulář pro podání žádosti o pohřebné si každý z vás může stáhnout na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Elektronicky jej lze vyplnit také na pobočce krajského úřadu práce, pod nějž z hlediska trvalého bydliště spadáte. Nárok na pohřebné vzniká v den vystavení pohřbu a zažádat o něj lze maximálně rok zpětně. Poté v případě vaší neaktivity zaniká. Výše dávky pak činí 5 000 Kč.

Jaké dokumenty a doklady musíte doložit

Vyplněním žádosti to nekončí. Je potřeba doložit také:

 • občanský průkaz
 • rodný list u dětí do 15 let anebo u osob, které nemají v OP uvedeno rodné příjmení
 • potvrzující doklad, že byla zesnulá osoba rodičem nezaopatřeného dítěte
 • úmrtní list anebo záznam z matriky o úmrtí
 • fakturu za vypravení pohřbu
 • doklad o zpopelnění nebo pohřbení do hrobu

Nezaopatřené dítě dále musí doložit alespoň jeden z těchto dokumentů jako důkaz svého aktuálního stavu:

 • potvrzení o studiu
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte
 • potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání anebo na výkon výděleční činnosti z důvodu nemoci nebo úrazu
 • potvrzení o evidenci na úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18 let věku
 • rozhodnutí o přerušení studia VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím

Teprve při splnění těchto podmínek můžete doufat, že na úhradu pohřbu nebudete sami.

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.

1 komentář

 1. Zuzana Kočnarová Odpovědět

  Dobrý den, po přečtení článku o nároku na potřebné vás musím opravit: pokud má zemřelá osoba trvalý pobyt v ČR, ale pracuje – třeba jen jeden měsíc – v jiném státě EU pro zahraniční firmu, nedostane od českého úřadu ani korunu!!! A to přesto, že přes 35 let pracovala v ČR. Mám s tím neblahou, osobní zkušenost, kdy jsem podala na úřad práce veškeré potřebné dokumenty a pracovnice úp mi téměř až za půl roku poslala vyrozumění, že nemám na dávku nárok. Nepochopila jsem, proč mi tuto skutečnost rovnou nesdělila – asi proto, že sama nevěděla… a nakonec tvrdila, že máme žádat v Německu (tam ovšem tento typ dávky byl zrušen jiz před několika lety).
  Jen tak na okraj: žádala po mě překlady německých dokumentů, jelikož německý neumí…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *