Kdy a na jak vysoké odstupné máte nárok

02_prace

Pokud s vámi byl ukončen pracovní poměr, často budete mít nárok na takzvané odstupné, tedy na finanční plnění v určité výši vašich předchozích příjmů. My se dnes podíváme na to, kdy máte na odstupné nárok a kolik v konkrétním případě může činit. Pojďme tedy na to!

Kdy vznikne na odstupné nárok

Tyto situace upravuje zákoník práce. Ten stanoví, v jakých případech rozvázání pracovního poměru je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci odstupné. Jde o případy, kdy zaměstnanec nezaviní ukončení poměru. Zpravidla tedy nebude nároku, pokud podá výpověď sám zaměstnanec, nedohodnou-li se strany jinak. Konkrétně jde o situace, kdy se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, či se zaměstnavatel nebo jeho část přemisťuje. Stejně tak jde o situace výpovědí z takzvaných organizačních důvodů. Tedy tehdy, pokud se zaměstnanec stane nadbytečným, při snižování stavů, hromadném propouštění a podobně. Pokud je zde dán jeden z výše uvedených důvodů, pak není rozhodné, zda jde o výpověď nebo o ukončení pracovního poměru dohodou.

Případy nemoci z povolání či pracovního úrazu

Dalším specifickým případem je, když zaměstnanec trpí nemocí z povolání či se mu stane pracovní úraz. V těchto případech zákoník práce počítá s výrazně vyšším odstupným, zejména kvůli tomu, že vznikla dlouhodobá neschopnost práce v souvislosti se zaměstnáním.

Jak je odstupné vysoké

Pokud jde o ukončení pracovního poměru, pak se odstupné určuje dle toho, jak daný pracovník na pracovišti pracoval. Pracoval-li zaměstnanec na daném místě méně než rok, náleží mu minimálně odstupné ve výši jednoho průměrného měsíčního výdělku. Od jednoho do dvou let činí nárok dvojnásobek výdělku. Od dvou a více je to trojnásobek. Jde-li však o dostupné u nemoci z povolání nebo u pracovního úrazu, pak jde o dvanáctinásobek. Z odstupného se pak platí daň. Přičte se tedy k vašim ostatním příjmům a zdaní se 15 %.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/odstupne, https://ppropo.mpsv.cz/VI223Odstupne

Náhledové foto – Pixabay